Nerūsējošā tērauda apvirpošanas procesa precizitāte atkarībā no Al2O3 nano pārklāta griezējinstrumenta nodiluma
2023
Viktors Gutakovskis

Aizstāvēšana
22.02.2023. 16:00, Rīgas Tehniskās universitātes Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātē, Ķīpsalas ielā 6B, 417. auditorija.

Zinātniskais vadītājs
Ēriks Geriņš, Anita Avišāne

Recenzenti
Aleksejs Kataševs, Tauno Otto, Regita Bendikiene

Promocijas darbā „Nerūsējošā tērauda apvirpošanas procesa precizitāte atkarībā no Al2O3 nano pārklāta griezējinstrumenta nodiluma” ir izstrādāta apvirpotas virsmas raupjuma noteikšanas metode grūti apstādāmam materiālām, pie palielinātiem apstrādes režīmiem , virpošanās procesa bez dzesēšanas emulsijas pielietošanu, pielietojot jaunus griezējinstrumentus, kā arī ir izpētīts griešanas process, pētot skaidu veidošanas procesu un griezējinstrumenta nodiluma rezultātu pielietojot analoģiskus instrumentus. Veikts zināmās literatūras apskats un definēti pētījumu virzieni. Ir apskatītas divu nerūsējošo tēraudu struktūru grupu materiālu apvirpošanas rezultāti. Ir izstrādāti vairāki apvirpošanas procesa matemātiskie modeļi virsmas raupjuma prognozēšanai pielietojot regresijas analīzi. Pētīta materiālu leģējošo elementu ietekme uz skaidu veidošanas procesu. Izvērtētā regresijas prognozēšanas modeļu precizitāte un ir veikta eksperimentāla modeļa atbilstības pārbaude. Ir veikta apvirpošanas procesa galīgo elementu metodes modelēšana un iegūtie dati kurus nebija iespējams noskaidrot ar praktiskā eksperimenta palīdzību. Darbs satur 130 lapas teksta, 66 attēlus, 17 tabulas un 100 informāciju avotu nosaukumus


Atslēgas vārdi
griezējinstrumenti, metālapstrāde, virsmas raupjums
DOI
10.7250/9789934228735

Gutakovskis, Viktors. Nerūsējošā tērauda apvirpošanas procesa precizitāte atkarībā no Al2O3 nano pārklāta griezējinstrumenta nodiluma. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2023. 131 lpp.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196