Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Durvju dizaina attīstības vēsture Latvijā

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Durvju dizaina attīstības vēsture Latvijā
Nosaukums angļu valodā The History of Doors’ Design in Latvia
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Andra Ulme
Vilnis Dreimanis
Atslēgas vārdi Dizains, durvis, vēsture, latviešu mājas, amatniecība, koka durvju vērtnes.
Anotācija Raksts tapis kā mūsdienu koka durvju dizaina apskats pasaulē un vienlaicīgi aplūko situāciju Latvijā. Apskatot Latvijas pieredzi koka durvju dizaina veidošanā, raksta autori pievērš uzmanību gan vēsturiskajam materiālam, gan pēdējo gadu laikā sasniegtajam. Pēdējos gados restaurējot durvis, autori sākuši aptvert, kāds skaistums un kāda individualitāte slēpjas zem daudzām krāsu kārtām, un, apņemdamies restaurēt durvis un ieejas zonas, autori piedāvā apzināties sevi kā piederīgu šai videi un kultūrai. Ēku ieejas durvju funkcionālais uzdevums laika gaitā maz mainījies. Veicot vērtņu formu attīstības analīzi, to attīstības likumsakarības, kā arī vispārējā kultūras vēsture izsekojama precīzāk nekā citiem arhitektoniskajiem elementiem. Tā Rīgas koka ēku durvju arhitektūrā redzama formālo un konstruktīvo paņēmienu attīstība no 18. gadsimta beigām līdz 20. gadsimta sākumam. Laikā, kad dzelzs bija dārgs materiāls, lentveida viru garengriezums sekoja vienkāršai loģikai - tuvāk pie viras ass tās bija biezākas, viras galā -plānākas. Kalumu mākslinieciskā apstrāde deva arī citu pozitīvu iezīmi - kalšanas procesā dzelzs izstrādājums kļuva noturīgāks pret dzelzs visu laiku lielāko ienaidnieku - rūsu.
Anotācija angļu valodā The article was written as interior review for today’s history of doors’ design in the world and together it also looks at the situation in Latvia. While visiting the experience of Latvia in development of doors, the authors of article turn our attention to both historic material, and the achievements of the last 5 years. The balance of projects and realization have to be supported on the aspect of the world’s global achievements, inheritance of experience, the integration of Latvian society in forming doors’ image and introducing of new creative ideas in town planning development of republic’s regions, ways immortalization . During the course of performance of the research there are fixed and analyzed also employees’ emotional associations caused by historical environment.
Atsauce Ulme, A., Dreimanis, V. Durvju dizaina attīstības vēsture Latvijā. Materiālzinātne. Tekstila un apģērbu tehnoloģija. Nr.3, 2008, 20.-28.lpp. ISSN 1691-3132.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 3616