Koka grīdu konstrukciju vibrāciju pārbaudes saskaņā ar otrās paaudzes Eirokodeksu
2023
Karīna Buka-Vaivade, Dmitrijs Serdjuks, Līga Gaile

Projektējot koka grīdas, ir jānodrošina, lai konstrukcijas ekspluatācijā paredzamas iedarbes neradītu vibrācijas, kas var pasliktināt konstrukcijas darbību vai radīt diskomfortu cilvēkiem. Nereti tieši vibrāciju pārbaudes koka grīdām ir noteicošas, īpaši vieglu koka konstrukciju gadījumā. Šajos metodiskajos norādījumos ir apkopota informācija un skaitliskie aprēķina piemēri par koka grīdu vibrāciju pārbaudēm saskaņā ar otrās paaudzes Eirokodeksu. Metodiskie norādījumi kalpos kā vērtīgs palīglīdzeklis RTU būvniecības specialitāšu studentiem praktiskajos darbos mācību priekšmetā “Koka konstrukcijas”, kā arī studiju darbu un projektu darbu izstrādē.


Atslēgas vārdi
Vibrācijas, Koka grīdas, krusteniski līmēti koka paneļi, koka-betona kompozīts
Hipersaite
https://ebooks.rtu.lv/product/koka-gridu-konstrukciju-vibraciju-parbaudes-saskana-ar-otras-paaudzes-eirokodeksu/#tab-id-1-active

Buka-Vaivade, K., Serdjuks, D., Gaile, L. Koka grīdu konstrukciju vibrāciju pārbaudes saskaņā ar otrās paaudzes Eirokodeksu. Rīga: RTU Izdevniecība, 2023. 22 lpp. ISBN 978-9934-22-894-0.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196