Daudzfunkcionālas šķiedru optisko sensoru sistēmas izveide un pielietojums uzraudzības risinājumiem
2023
Jānis Braunfelds

Aizstāvēšana
02.06.2023. 11:00, Āzenes iela 12-201

Zinātniskais vadītājs
Jurģis Poriņš, Vjačeslavs Bobrovs

Recenzenti
Ģirts Ivanovs, Aleksejs Udaļcovs, Kaspars Sudars

Ik gadu Latvijā un pasaulē pieaug objektu un teritoriju (autoceļu, tiltu, dambju, dzelzceļu, ēku u. c. objektu) skaits, kuros nepieciešams veikt dažāda veida tehniskā stāvokļa uzraudzību reālā laikā. Tas bieži jāveic lielos attālumos vairākās vietās vienlaikus korodējošā vidē ar elektromagnētisko interferenci vai vidē bez elektrobarošanas, tāpēc šādai uzraudzībai ir piemēroti optiskie FBG sensori. Promocijas darba mērķis ir veikt optisko Brega režģa sensoru tīklu integrāciju šķiedru optiskajās sakaru sistēmās, kā arī novērtēt FBG sensoru lietojumu autoceļa uzraudzībai reālā laikā.


Atslēgas vārdi
Šķiedras Brega režģis (FBG), optiskie FBG sensori, šķiedru optiskās sakaru sistēmas
DOI
10.7250/9789934229213

Braunfelds, Jānis. Daudzfunkcionālas šķiedru optisko sensoru sistēmas izveide un pielietojums uzraudzības risinājumiem. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2023. 194 lpp.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196