Effect of Stainless Steel Surface Macrogeometry and Microgeometry on the Coefficient of Sliding Friction on Ice
2023
Jānis Lungevičs

Aizstāvēšana
03.07.2023. 10:00, Rīgas Tehniskās universitātes Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātē, Paula Valdena ielā 1, 106. telpā

Zinātniskais vadītājs
Irīna Boiko, Kārlis-Agris Gross, Jānis Rudzītis

Recenzenti
Aleksejs Kataševs, Daniel Grochała, Bojan Podgornik

Promocijas darbs ir vienotu zinātnisko publikāciju kopa. Darba rezultātā izveidota jauna metodoloģija pa ledu slīdošu objektu virsmu makroģeometrijas un mikroģeometrijas mērīšanai. Ar šo metodoloģiju iegūtā informācija par virsmu kontaktlaukumu ļauj būtiski uzlabot berzes eksperimentu datu analīzi.


Atslēgas vārdi
3D tekstūra, kontaktlaukums, berzes koeficients
DOI
10.7250/9789934229411

Lungevičs, Jānis. Effect of Stainless Steel Surface Macrogeometry and Microgeometry on the Coefficient of Sliding Friction on Ice. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2023. 129 lpp.

Publikācijas valoda
English (en)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196