Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Alkšņa koksnes glabāšanas ilguma un ekstraktvielu satura iespaids uz termolīzes gaistošo produktu sastāvu

Publikācijas veids Zinātniskais raksts, kas iekļauts ERIH datu bāzēs INT1 vai INT2 kategorijas žurnālos
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Alkšņa koksnes glabāšanas ilguma un ekstraktvielu satura iespaids uz termolīzes gaistošo produktu sastāvu
Nosaukums angļu valodā Impact of the Storage Duration and Extractives’ Content of Grey Alder Wood on the Composition of the Volatile Products of Pyrolysis
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.4. Ķīmija
Autori Jānis Zandersons
Gaļina Dobele
Ausma Tardenaka
Baiba Spince
Jānis Rižikovs
Atslēgas vārdi Baltalksnis; kūpināšanas šķidrums, benzo[a]pirēns, gaistošie produkti
Anotācija Latvijā iecienītākais un izplatītākais dūmu iegūšanas izejmateriāls ir alkšņa koksne (šķeldas). Ar alkšņa dūmiem kūpinātai produkcijai ir teicama garša un izskats. Diemžēl jau vairāk kā 40 gadus zināms, ka kaitīgo kancerogēno vielu koncentrācija alkšņa dūmos ir vairākas reizes augstāka kā, piemēram, skabārža, bērza vai egles dūmos [2], kuri iegūti pēc viena tehnoloģiskā režīma. Dūmu ģenerēšana ir degšana, kurā gaisa padeve ir 10-20% no pilnīgai sadegšanai nepieciešamā gaisa daudzuma pie temperatūras 350-500oC. Tāpat kā pārējos degšanas procesos, arī gruzdot sākums ir koksnes termiskā sadalīšanās ar gaistošu produktu izdalīšanos. Gruzdēšanas temperatūrā un nepietiekama gaisa skābekļa apstākļos koksnes termiskās noārdīšanās procesā izveidojušies darvu komponenti, tai skaitā PAO, atstāj kurtuvi tālāk nesadalījušies tvaiku veidā. Tā kā PAO paaugstinātās temperatūrās veidojas no zemmolekulārākiem aromātiskiem savienojumiem, to veidošanās sākumvielas varētu būt arī alkšņa koksnē un sevišķi mizā esošie tannīni – galluskābes, ellagskābes un pirotokatehīnskābes un glikozes esteri un arī flavanoīdu oligomēri vai polimēri – kondensētie tannīni [3]. Tamdēļ šajā darbā noskaidrojām baltalkšņa (Alnus incana (L.) Moench) koksnes un mizas ūdenī un organiskajos šķīdinātājos šķīstošo vielu daudzumu atkarībā no koksnes glabāšanas ilguma un koksnes termiskās sadalīšanās gaistošo produktu ķīmisko sastāvu pirms un pēc ekstrakcijas.
Anotācija angļu valodā The problem was studied because grey alder (Alnus incana (L.) Moenh) wood is the main raw material employed in smoking of meat and fish. Since pyrolysis is the first stage of burning and smouldering processes, the content and composition of extractives in grey alder wood and bark were determined, and the composition of the volatiles of the wood and extractives pyrolysis was investigated. It has been demonstrated that the content of cold and hot water extractives does not change during the three year storage at room temperature and in pile. During the 3 year storage the concentration of monosaccharides in cold and hot water wood extractives increases 1.3 to 1.7 times accordingly. The maximum concentration of sugars is in hot water extractives of grey alder bark of freshly cut wood. The concentrations of some compounds of the volatile products of grey alder wood pyrolysis are changing if wood specimens of different storage time are being pyrolysed. It has been found that the 2-hydroxyacetaldehyde yield increases with storage time. The concentration of levoglucosan (1,6-anhydro-β,D-glucopyranose) in volatile products of extractives-free wood pyrolysis increases 7 to 8 times in the comparison with the pyrolysis products of untreated wood. The concentration of 2 hydroxyacetaldehyde increases 1.4 to 1.7 times simultaneously with levoglucosan. It means that the elimination of extractives promotes both mechanisms of the cellulose decomposition simultaneously.
Atsauce Zandersons, J., Dobele, G., Tardenaka, A., Spince, B., Rižikovs, J. Alkšņa koksnes glabāšanas ilguma un ekstraktvielu satura iespaids uz termolīzes gaistošo produktu sastāvu. Latvijas Ķīmijas Žurnāls, 2008, Nr.3, 291.-302.lpp. ISSN 0868-8249.
ID 3641