Divkomponentu sistēmu izstrāde uz sililterminēto prepolimēru un epoksīdgrupas saturošo savienojumu bāzes, to mehānisko, adhezīvo un reoloģisko īpašību raksturošana
2023
Ritvars Bērziņš

Aizstāvēšana
07.09.2023. 14:15, Rīgā, Paula Valdena ielā 3/7, 272. auditorijā

Zinātniskais vadītājs
Remo Merijs-Meri

Recenzenti
Bruno Andersons, Ingars Reinholds, Virginija Jankauskaite

Promocijas darbā apkopoti svarīgākie pētījumi un informācija par adhezīvu un hermētiķu vēsturisko attīstību un lietojumu dažādās nozarēs. Aprakstītas dažādu sililterminēto prepolimēru un epoksīdu sveķu sintēzes metodes, reoloģiskās, mehāniskās un adhezīvās īpašības, kā arī lietošanas iespējas. Darba eksperimentālajā daļā izveidotas un pētītas sililterminētu prepolimēru un epoksīdsveķus saturošu divkomponentu kompozīciju modeļsistēmas, ko veido polimēru, katalizatoru un kompatibilizatoru maisījumi, kā arī reālas sistēmas, kas papildus satur plastifikatorus, pildvielas un citas piedevas (žāvēšanas aģents, adhēzijas promotors). Iegūtie rezultāti liecina, ka, izmantojot efektīvu kompatibilizatoru sistēmu, stiepes stiprību iespējams paaugstināt līdz pat 300 %. Darba gaitā iegūta jaunu zināšanu bāze par efektīvākajiem katalizatoriem sililterminētā prepolimēra un epoksīdu sveķu sistēmās. Izveidots industriālas nozīmes un apjoma sililterminēta prepolimēra / epoksīdu sveķu divkomponentu sistēmas produkts un raksturotas tā mehāniskās, reoloģiskās, adhezīvās īpašības, kā arī ilgizturība.


Atslēgas vārdi
Divkomponentu sistēmas, sililterminētais polimērs
DOI
10.7250/9789934229480

Bērziņš, Ritvars. Divkomponentu sistēmu izstrāde uz sililterminēto prepolimēru un epoksīdgrupas saturošo savienojumu bāzes, to mehānisko, adhezīvo un reoloģisko īpašību raksturošana. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2023. 171 lpp.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196