Eksperte: Par ēkas atjaunošanu jādomā, vēl pirms nokritis balkons
2023
Ruta Vanaga

Līdzīgi kā ekspluatējot automašīnu, arī ēkai ir noteikts tās “lietošanas mūžs” jeb dzīves cikls, kuram būtiski sekot līdzi un dažādos posmos ieguldīt līdzekļus atjaunošanā, kas garantē ne tikai nama energoefektivitātes uzlabošanu, bet arī drošu tās ekspluatāciju. Mana pieredze rāda, ka iedzīvotāji nereti par renovāciju domā tikai tad, kad radušās kādas nopietnas problēmas ar ēkas tehnisko stāvokli, tāpēc aicinu pievērst uzmanību mājokļa uzturēšanai un rīkoties laikus, nevis gaidīt to brīdi, kad nokrīt balkons.


Atslēgas vārdi
ēkas; energoefektivitāte; renovācija
Hipersaite
https://www.tvnet.lv/7755624/eksperte-par-ekas-atjaunosanu-jadoma-vel-pirms-nokritis-balkons

Vanaga, R. Eksperte: Par ēkas atjaunošanu jādomā, vēl pirms nokritis balkons [tiešsaiste]. tvnet.lv SIA "TVNET GRUPA", 2023. Pieejams: https://www.tvnet.lv/7755624/eksperte-par-ekas-atjaunosanu-jadoma-vel-pirms-nokritis-balkons.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196