Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Cietu ķermeņu mehāniskas sistēmas skaitliskās identifikācijas un optimizācijas problēmas

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Cietu ķermeņu mehāniskas sistēmas skaitliskās identifikācijas un optimizācijas problēmas
Nosaukums angļu valodā Numerical Identification and Optimization Problems of Rigid Body Mechanical Systems
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.3. Mašīnbūve un mehānika
Autori Jānis Auziņš
Peteris Auziņš
Aleksandrs Boiko
Aleksandrs Januševskis
Oskars Onževs
Atslēgas vārdi atbildes virsmu metode, eksperimentu plānošana, optimizācija, identifikācija
Anotācija Rakstā tiek piedāvāts pārskats par RTU Mašīnu un mehānismu dinamikas problēmu laboratorijas jaunākajām zinātniskajām izstrādnēm – algoritmiem, metodēm, programmatūru un to praktisko pielietojumu. Tiek salīdzināta uz dažādu izstrādāto metožu bāzes radītās programmatūras ātrdarbība, modelējot kosmoplāna “Shuttle” dinamiku. Tiek apskatītas eksperimentu plānošanas un apstrādes metodes, kas atļauj augstas kvalitātes metamodeļu izveidi pēc neliela skaita eksperimentu veikšanas. Izstrādātā programmatūra izmantota būvmateriālu ražošanas iekārtas, kura realizē divpusējo vibrotriecienu tehnoloģiju, pilnveidošanai, kā arī dzelzceļa transporta avārijas triecienslāpētāju optimizācijai.
Anotācija angļu valodā It is proposed an overview of newest scientific developments - the algorithms, methods, software and its practical applications that are developed in Machine and Mechanism Dynamics Research Laboratory of Riga Technical University. The processor speed for the case of simulation of dynamics of the Shuttle spaceship is compared for different software tools based on developed methods. The computer design and processing methods are considered to get high quality metamodels from the little number of experiments. Developed software are used for improvement of the equipment for production of the building items by opposite vibroimpact technology as well as for optimization of the shock absorbing devices of the railway rolling stock.
Atsauce Auziņš, J., Auziņš, P., Boiko, A., Januševskis, A., Onževs, O. Cietu ķermeņu mehāniskas sistēmas skaitliskās identifikācijas un optimizācijas problēmas. Mehānika. Nr.24, 2007, 94.-99.lpp. ISSN 1407-8015.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 3664