Mazo uzņēmumu uzņēmējdarbības organizācija un plānošana
Akadēmiskā konference "Mācību metodiskā un zinātniskā darba integrācija studiju procesā" 2018
Judīte Jakubāne

Latvijā bieži vien mazie uzņēmumi saskaras ar nopietnām problēmām, kuras neietekmē vidējos un lielos uzņēmumus, līdz ar to šādu uzņēmumu ilglaicīga pastāvēšana daudzos gadījumos ir apdraudēta. Kā liecina statistika, puse no jaundibinātajiem mazajiem uzņēmumiem savu darbību pārtrauc jau pēc gada pāris gadiem. Lielākās problēmas, ar ko nākas saskarties daudziem mazo uzņēmumu īpašniekiem, ir nepietiekams ienākumu apjoms, līdz ar to finansiālās problēmas, nespēja piesaistīt pietiekoši augsti kvalificētus darbiniekus, vadītāju pieredzes un zināšanu trūkums uzņēmējdarbībā un konkrētajā nozarē, liela konkurence, grūtības rast laiku un līdzekļus uzņēmuma attīstībai, ārējo faktoru lielā ietekme uz uzņēmuma darbību u.c. Daudzas problēmas mazo uzņēmumu īpašniekiem atkristu, ja zinātu un mācētu pareizi atrast informāciju tirgū par to ietekmējošajiem faktoriem. Studenti nemāk meklēt informāciju un strādāt patstāvīgi un grupās.


Atslēgas vārdi
Mazs uzņēmums, uzņēmējdarbība, uzņēmējdarbības organizācija, uzņēmējdarbības plānošana

Jakubāne, J. Mazo uzņēmumu uzņēmējdarbības organizācija un plānošana. No: Akadēmiskā konference "Mācību metodiskā un zinātniskā darba integrācija studiju procesā", Latvija, Rīga, 27.-27. aprīlis, 2018. Rīga: RTU Izdevniecība, 2018, 45.-46.lpp. ISBN 978-9934-22-070-8.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196