Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Zīmju maiņrindu veidošanas principi vidzemes jostās

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Zīmju maiņrindu veidošanas principi vidzemes jostās, raksta transformācijas iespējas un jaunu rakstu veidošana
Nosaukums angļu valodā The Principles of Counterchange the Signs and Motifs in Patterned Belts from Vidzeme, Transformation of Patterns and Creation of New Patterns
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Gunta Zommere
Silvija Kukle
Atslēgas vārdi Maiņrindu josta, trīsrūtiņu raksts, joslu raksts, rasta zīme, zīmju grupa, raksta transformācija
Anotācija Zīmju maiņrindu veidošanas principi Vidzemes jostās, raksta transformācijas iespējas un jaunu rakstu veidošana Vidzemes novada zīmju maiņrindu veidošanas principu ilustrēšanai veikta 3-rūtiņu rakstā austās jostas no Matīšu pagasta analīze. Rakstā apskatīti maiņrindu jostas kompozīcijas veidošanas principi un raksta veidošanas specifika. Veikta detalizēta raksta joslas analīze – izdalītas raksta zīmes raksta joslas nosacīti pozitīvajā un nosacīti negatīvajā pusē, veikta zīmju translācijas secības un zīmju grupu struktūras, galveno un pakārtoto zīmju izvietojuma īpatnību, kā arī sastopamo zīmju veidu - trīsstūrveida zaroto dārziņu puszīmju un diagonālo kāpņu zīmju analīze, analizēti zīmju tipu paveidi, zīmju sadalījums un sastopamības biežums abās jostas pusēs, kā arī sastopamo zīmju atbilstība simetrijas klasēm. Rakstā analizēta un ilustrēta joslu raksta saistība ar klājošo rakstu, joslu raksta transformācijas iespējas gan paplašinot raksta joslu, pievienojot tai vienu vai vairākas spoguļsimetriskas kopijas un veidojot klājošo rakstu, gan no izveidotā klājošā raksta veidojot jaunas joslu raksta kompozīcijas, sistemātiski samazinot ar spoguļsimetrisko kopiju paplašinātās raksta joslas augstumu vienādi abās malās. Analizētas zīmju grupu transformācijas īpatnības, veicot raksta joslas augstuma samazināšanu.
Anotācija angļu valodā The principles of counterchange the signs and motifs in patterned belts from Vidzeme, transformation of patterns and creation of new patterns The specific of three check border patterns from Vidzeme district Matisi is analyzed in this paper in order to illustrate the principles of counterchange the signs and motifs in patterned belts from Vidzeme. The principles of creation of belt patterns with counterchanged signs and motifs and specific of pattern making are analyzed. Detailed analysis of the peculiarities of the signs placed in the central pattern part is made – signs and motifs in conditionally positive and conditionally negative side of the belt are identified and cut out; determination of frequency of appearance and structure of the signs and motifs and groups of signs, the characteristics of spread and variety of types of signs (triangle shape half signs and diagonal slanting signs; mine and subordinated signs) and the sign adequacy to symmetry classes are followed. There is illustrated the connection of belt patterns and all-over pattern, creation of new patterns, transformation from belt patterns to all-over patterns by adding the mirror symmetrical copy (one or several) or by doing another transformation - decreasing systematically the pattern’s band height on both sides. Peculiarities of sign transformation by decreasing the high of the pattern band are discussed in this paper.
Atsauce Zommere, G., Kukle, S. Zīmju maiņrindu veidošanas principi vidzemes jostās, raksta transformācijas iespējas un jaunu rakstu veidošana. Materiālzinātne. Tekstila un apģērbu tehnoloģija. Nr.3, 2008, 139.-146.lpp. ISSN 1691-3132.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 3689