Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Materiālās un elektroniskās datu bāzes mijiedarbības organizācija koka tehnoloģiju muzejā

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Materiālās un elektroniskās datu bāzes mijiedarbības organizācija koka tehnoloģiju muzejā
Nosaukums angļu valodā Interaction Organization between Material and Digital Data Basis in Timber Tecnology Museum
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Rihards Vidzickis
Silvija Kukle
Atslēgas vārdi Koka izstrādājumi, tehnoloģijas, muzejs, materiālā datu bāze, eksponāti, kodēšana
Anotācija Rakstā atspoguļoti risinājumu meklējumi virknei problēmu, kas saistītas ar Latvijā pirmā koka tehnoloģiju muzeja koncepcijas un tās realizācijas programmas veidošanu. Atbilstoši progresīvām muzeju veidošanas tendencēm nepieciešams nodrošināt maksimāli pilnīgāku un vienkāršāku sakrātās informācijas pieejamību interesentiem dažādos griezumos ar minimālu resursu patēriņu muzeja ekspozīcijas veidošanai un uzturēšanai. Šāda samērā sarežģīta kompromisa uzdevuma risinājuma iespēju autori saskata organizējot saskaņotas informācijas sistēmas par muzeja artefaktiem un to digitāliem aprakstiem, kas papildina viena otru. Informācijas sistēmā paredzēts arī iekļaut ziņas par objektiem, kas atrodas citos krājumos (muzeju, dabas parku/taku, privātkolekcijās u.c.). Lai šāda tipa muzeja ekspozīcija varētu darboties tiek piedāvāta vienota eksponātu aprakstu veidošanas un kodēšanas sistēma.
Anotācija angļu valodā Solution search of a range of problems connected with the concept developmnet of the first in Latvia timber technology museum and development of concept’s realization programme reflected in this article. It is necessary to provide for interesents complete and simple accessability to the collected information from different viewpoints to meet progressive museum development tendencies with a minimum resource consumption for museum exposures development and maintenance. Solution feasibility of a such quite complicate compromise task authors perceive in organization of coordinated information system about museum artefacts and their digital descriptions supplementing each other. Information about objects in other collections such as museum collections, nature park/path and private collections anticipated to include making it available for museum visitors and e-data base users. To make work such type of museum exposition unified artefact description and coding system is offered.
Atsauce Vidzickis, R., Kukle, S. Materiālās un elektroniskās datu bāzes mijiedarbības organizācija koka tehnoloģiju muzejā. Materiālzinātne. Tekstila un apģērbu tehnoloģija. Nr.3, 2008, 150.-157.lpp. ISSN 1691-3132.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 3691