Rīgas Politehniskā institūta absolventa (1916) Jāņa Rupā (1889-1974) pedagoģiskā darbība Latvijā
2023
Alīda Zigmunde, Ilze Gudro, Ilze Ūsele, Ineta Bauere

Pētījums par inženieri, pedagogu, Rīgas Politehniskā institūta (RPI) Ķīmijas nodaļas absolventu (1916) Jāni Rupo (1889-1974) veikts, izmantojot Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīva un Latvijas Valsts arhīva dokumentus, kā arī Gulbenes novada vēstures un mākslas muzeja krājumu. Raksts par Latvijā 20. gadsimtā pazīstamo pedagogu - Gulbenes Valsts komercskolas un arodskolas ilggadējo un vienīgo direktoru (1926-1944) - J. Rupo atklāj arī viņa darbību pēc Otrā pasaules kara Rīgas industriālajā politehnikumā. Tajā raksturotas gan mācību iestādes, gan direktors un skolotājs J. Rupais un viņa darba metodes, paveiktā nozīmīgums Gulbenei un Latvijai.


Atslēgas vārdi
Jānis Rupais, Rīgas Politehniskais institūts, Gulbenes Valsts komercskola un arodskola, Rīgas industriālais politehnikums.
DOI
10.7250/IAV.2023.003

Zigmunde, A., Gudro, I., Ūsele, I., Bauere, I. Rīgas Politehniskā institūta absolventa (1916) Jāņa Rupā (1889-1974) pedagoģiskā darbība Latvijā. Inženierzinātņu un augstskolu vēsture / History of Engineering Sciences and of Institutions of Higher Education, 2023, Nr. 7, 29.-44. lpp. e-ISSN 2592-8163. Pieejams: doi:10.7250/IAV.2023.003

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196