In Memoriam: Jēkabs Barkāns
2021
Ilze Gudro, Rūta Lapsa, Alīda Zigmunde, Sandra Gudzuka

2020./2021. studiju gadā mūžībā devušies RPI/RTU mācībspēki Jēkabs Barkāns, Elmārs Beķeris, Leonīds Juris Freijs, Jānis Klētnieks, Elmārs Mūrnieks, Jānis Putniņš, Aivars Spalviņš, Jānis Sproģis, Daina Zicāne, Uldis Zītars un RTU Goda doktors Valdis Jākobsons.


Atslēgas vārdi
In Memoriam
DOI
10.7250/IAV.2021.008
Hipersaite
https://iav-journals.rtu.lv/article/view/IAV.2021.009/2820

Gudro, I., Lapsa, R., Zigmunde, A., Gudzuka, S. In Memoriam: Jēkabs Barkāns. Inženierzinātņu un augstskolu vēsture / History of Engineering Sciences and of Institutions of Higher Education. Nr.5, 2021, 146.-188.lpp. e-ISSN 2592-8163. Pieejams: doi:10.7250/IAV.2021.008

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196