In Memoriam: Gunārs Asaris
2023
Ilze Gudro, Rūta Lapsa, Alīda Zigmunde, Jānis Krastiņš

2022./2023. studiju gada laikā mūžībā a izsaukti Gunārs Asaris, Vera Gošteine, Vladislavs Grišins, Rihards Indriksons, Lūcija Kupče, Peter Mensah, Jānis Osis, Egils Pāns, Laimonis Šteinbergs, Gunārs Upītis, Jānis Valeinis, Visvaldis Vrubļevskis, Māris Zeltiņš; docētājs un RTU Goda doktors Tālis Millers; RTU Tautas deju ansambļa «Vektors» ilggadējais vadītājs, horeogrāfs Uldis Šteins; ilgggadējās darbinieces – Finanšu prorektora dienesta lietvede Gunta Freiberga, RTU Zinātniskās bibliotēkas bibliotekāre Diāna Ielīte, RTU Arodbiedrības organizācijas Pensionāru padomes priekšsēdētāja Māra Lēruma, Inženiermatemātikas katedras darbiniece Velta Šaicāne, RPI / RTU rektora bijusī palīdze Daina Zviedre.


Atslēgas vārdi
In Memoriam
DOI
10.7250/IAV.2023.009
Hipersaite
https://iav-journals.rtu.lv/article/view/IAV.2023.009/3355

Gudro, I., Lapsa, R., Zigmunde, A., Krastiņš, J. In Memoriam: Gunārs Asaris. Inženierzinātņu un augstskolu vēsture / History of Engineering Sciences and of Institutions of Higher Education. Nr.7, 2023, 141.-168.lpp. e-ISSN 2592-8643. Pieejams: doi:10.7250/IAV.2023.009

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196