Čukstošas galeriju modas rezonatoru izstrāde un pielietojuma novērtējums šķiedru optiskajām sakaru sistēmām
2023
Rihards Mūrnieks

Aizstāvēšana
17.11.2023. 11:00, Āzenes iela 12, 201

Zinātniskais vadītājs
Vjačeslavs Bobrovs, Jurģis Poriņš

Recenzenti
Aleksandrs Ipatovs, Oskars Java, Francesco Da Ros

Stabilitātes un jaudas efektivitātes ziņā čukstošas galeriju modas rezonatora optiskās frekvenču ķemmes gaismas avots ir ideāls kandidāts, lai optiskajās sakaru sistēmās aizstātu lāzeru masīvu risinājumu. Silīcija mikrosfēras un mikrostieņu rezonatori ir samērā vienkārši ražošanā no standarta vienmodas šķiedras, lietojot metināmos aparātus. Promocijas darbā izpētīta optisko frekvenču ķemmes ģenerācija silīcija mikrosfērās un mikrostieņos un iespēja tās izmantot optiskajās sakaru sistēmās kā viļņgarumdales blīvētos pasīvos optiskos tīklos un datu centru starpsavienojumos.


Atslēgas vārdi
Čukstošas galeriju modas rezonatori, optiskās frekvenču ķemmes, optiskie sakaru tīkli
DOI
10.7250/9789934229855

Mūrnieks, Rihards. Čukstošas galeriju modas rezonatoru izstrāde un pielietojuma novērtējums šķiedru optiskajām sakaru sistēmām. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2023. 158 lpp.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196