Research and Development of Self-Learning Neural Network Algorithm for Optimal Energy-Efficient Autonomous Electrical Unmanned Vehicles Motion Control
2023
Aleksandrs Korņejevs

Aizstāvēšana
29.12.2023. 09:30, Rīgā, Āzenes ielā 12/1, 212. auditorijā

Zinātniskais vadītājs
Mihails Gorobecs

Recenzenti
Nadežda Kuņicina, Artjoms Obuševs, Augusto Montisci

Promocijas darbs ir uzrakstīts angļu valodā, tajā ir ievads, četras nodaļas, secinājumi, literatūras saraksts, 84 attēli, astoņas tabulas, kopā 126 lappuses. Literatūras sarakstā ir 92 nosaukumi.


Atslēgas vārdi
neural network, unmanned vehicles, energy efficiency
DOI
10.7250/9789934370182

Korņejevs, Aleksandrs. Research and Development of Self-Learning Neural Network Algorithm for Optimal Energy-Efficient Autonomous Electrical Unmanned Vehicles Motion Control. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2023. 126 lpp.

Publikācijas valoda
English (en)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196