Skolēnu disciplīnas pārkāpumi un sodi Latvijas skolās starpkaru periodā
2023
Alīda Zigmunde

Disciplīna cilvēka dzīvē un jebkuras iestādes darbībā ievieš kārtību, nepieļauj haosu. Viena no dominējošām disciplinēšanas formām dažādās pasaules valstīs līdz pat 20. gadsimta vidum bija miesassodi. Tos starpkaru periodā Latvijas Republikas mācību iestādēs vairs nelietoja. Disciplīnas uzturēšanai izstrādāja skolas kārtības noteikumus. Dažreiz tie tika pārkāpti, un skolēni tika dažādi sodīti. Atsevišķos gadījumos pedagogi vēlējās skolēnus izslēgt no skolas, taču šāds sods liedz sodītajam audzēknim turpināt skolas gaitas un mācīšanos. Pēc likuma mācības līdz 16 gadu vecumam bija obligātas, tāpēc skolēnus no skolas izslēdza reti. Par kriminālpārkāpumiem pēc tiesas sprieduma skolēnus ievietoja mazgadīgo noziedznieku kolonijās Irlavā (zēniem) un Ropažos (meitenēm).


Atslēgas vārdi
disciplīna, sodi mācību iestādēs, starpkaru periods.

Zigmunde, A. Skolēnu disciplīnas pārkāpumi un sodi Latvijas skolās starpkaru periodā. No: Rīgas Skolu muzeja raksti. 1. rakstu krājums. Rīga: Sava grāmata, 2023. 55.-84.lpp. ISSN 2592-9917.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196