Hibrīda platjoslas pastiprinātāja izstrāde šops risinājumiem
2024
Mareks Parfjonovs

Aizstāvēšana
23.02.2024. 15:00, Āzenes iela 12-201, Rīga

Zinātniskais vadītājs
Vjačeslavs Bobrovs

Recenzenti
Aleksandrs Ipatovs, Anita Jansone, Jānis Alnis

Promocijas darbs ir visaptverošs pētījums par inovatīva hibrīda platjoslas pastiprinātāja izstrādi un ieviešanu šķiedru optiskajās pārraides sistēmās. Reaģējot uz arvien pieaugošo pieprasījumu pēc lielākas tīkla jaudas un datu pārraides efektivitātes, tas cenšas risināt problēmas, kas saistītas ar optiskā signāla pastiprināšanu lielos attālumos mūsdienu optisko sakaru tīklos. Pētījuma galvenie mērķi ietver jauna hibrīda pastiprinātāja izveidi, kas izmanto dažādu pastiprināšanas tehnoloģiju stiprās puses, vienlaikus mazinot to individuālos ierobežojumus. Darbā apskatīti teorētiskie principi un praktiskie apsvērumi, kas ir hibrīda platjoslas pastiprinātāja pamatā, izmantojot dažādas optisko pastiprinātāju tehnoloģijas. Tā mērķis ir optimizēt signāla kvalitāti un pārraides efektivitāti optisko šķiedru tīklos, jo īpaši gadījumos, kad optiskais vājinājums un joslas platuma paplašināšana ir kritiski faktori. Stingri izpētot hibrīda platjoslas pastiprinātāja uzbūvi, veiktspējas novērtējumu un reālās pasaules lietojumus, šis darbs veicina jaunāko optisko sakaru tehnoloģiju attīstību. Darbā sniegtie atklājumi un atziņas var ievērojami uzlabot optisko pārraides sistēmu iespējas, tiem ir liela nozīme, lai apmierinātu pieaugošās mūsdienu lieljaudas datu tīklu prasības. Kopumā pētījums sniedz vērtīgu ieguldījumu optiskās šķiedras pārraides jomā un sola turpināt platjoslas sakaru sistēmu attīstību un uzlabošanu.


Atslēgas vārdi
Hibrīds, platjoslas pastiprinātājs, dubultapvalks
DOI
10.7250/9789934370335

Parfjonovs, Mareks. Hibrīda platjoslas pastiprinātāja izstrāde šops risinājumiem. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2024. 123 lpp.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196