Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Оценка безопасности систем железнодорожной автоматики и телемеханики по надежности ее элементов

Publikācijas veids Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Russian (ru)
Nosaukums oriģinālvalodā Оценка безопасности систем железнодорожной автоматики и телемеханики по надежности ее элементов
Nosaukums angļu valodā Railway Automatics and Telemechanics Systems Safety Estimation Using Reliability of Its Elements
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.1. Būvniecības un transporta inženierzinātnes
Autori Vladimirs Ļubinskis
Ludmila Sergejeva
Iļja Korago
Atslēgas vārdi отказы, показатели безопасности, вероятностные модели, компьютерная реализация
Anotācija Обсуждается правомерность концепции опасных и защитных отказов при оценке безопасности систем железнодорожной автоматики и телемеханики (СЖАТ). Оценивается погрешность в расчетах уровня безопасности СЖАТ, основанных на концепции опасных отказов. Предлагается новый подход для разработки моделей безопасности СЖАТ, основанный на концепции «опасного» элемента. Для различных конфигураций системы разработаны три версии марковских моделей для оценки показателей безопасности СЖАТ и предложена технология их компьютерной реализации
Anotācija angļu valodā The rightful of conception of dangerous and protective faults to notify saety of railway signalling systems (RSS) is shown. Error of calculations, based on dangerous faults conseption, of RSS safety level is evaluated. The new method, based on „dangerous” element conception, of creation of safety models of RSS is propossed. Three versions of markov models is developed to evaluate parameters of RSS safety for vareous system configurations, the technology of their computer realisation is proposed too
Atsauce Ļubinskis, V., Sergejeva, L., Korago, I. Оценка безопасности систем железнодорожной автоматики и телемеханики по надежности ее элементов. No: Проблемы и перспективы развития транспортных систем: материалы научно-практической конференции, Baltkrievija, Гомель, 27.-29. novembris, 2008. Гомель: БелГУТ, 2008, 205.-206.lpp.
ID 3879