Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Context Sensitive M-Learning Objects to Correspond to Content-Level Requirements

Publikācijas veids Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Context Sensitive M-Learning Objects to Correspond to Content-Level Requirements
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.2. Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
Autori Merija Jirgensons
Jānis Kapenieks
Atslēgas vārdi e-learning, m-learning, learning object, users generated content,
Anotācija Šajā publikācijā aprakstīta lietotājjūtīga, personalizēta pieeja m-studijām, kura var tikt izmantota "īstajā brīdī un īstajā vietā"un atbilst dažādiem zināšanu apguves līmeņiem. Tā balstīta uz mūsu pieredzi, veidojot trīs m-studiju mācolus (learning object). Pirmais ir Ziedu vārdnīca, kas sniedz pamatzināšanas ainavu arhitektūrā un palīdz identificēt dekoratīvos augus, otrais ir Profesionālā saziņa -tas palīdz veidot profesionālās saziņas dokumentus tieši darba vietā un attīsta komunikāciju prasmes. Trešais mācols dod iespēju apgūt siltumsūkņa izmantošanas un uzbūves pamatus un palīdz apgūt zināšanas, kas nepieciešamas sertifikācijai
Atsauce Jirgensons, M., Kapenieks, J. Context Sensitive M-Learning Objects to Correspond to Content-Level Requirements. No: 11th International Conference on Interactive Computer aided Learning (ICL 2008): Proceedings, Austrija, Villach, 24.-26. septembris, 2008. Villach: Carinthia Tech Institute, 2008, 1.-15.lpp. ISBN 9783899583533.
ID 3937