Context Sensitive M-Learning Objects to Correspond to Content-Level Requirements
11th International Conference on Interactive Computer aided Learning (ICL 2008): Proceedings 2008
Merija Jirgensons, Jānis Kapenieks

Šajā publikācijā aprakstīta lietotājjūtīga, personalizēta pieeja m-studijām, kura var tikt izmantota "īstajā brīdī un īstajā vietā"un atbilst dažādiem zināšanu apguves līmeņiem. Tā balstīta uz mūsu pieredzi, veidojot trīs m-studiju mācolus (learning object). Pirmais ir Ziedu vārdnīca, kas sniedz pamatzināšanas ainavu arhitektūrā un palīdz identificēt dekoratīvos augus, otrais ir Profesionālā saziņa -tas palīdz veidot profesionālās saziņas dokumentus tieši darba vietā un attīsta komunikāciju prasmes. Trešais mācols dod iespēju apgūt siltumsūkņa izmantošanas un uzbūves pamatus un palīdz apgūt zināšanas, kas nepieciešamas sertifikācijai


Atslēgas vārdi
e-learning, m-learning, learning object, users generated content,

Jirgensons, M., Kapenieks, J. Context Sensitive M-Learning Objects to Correspond to Content-Level Requirements. No: 11th International Conference on Interactive Computer aided Learning (ICL 2008): Proceedings, Austrija, Villach, 24.-26. septembris, 2008. Villach: Carinthia Tech Institute, 2008, 1.-15.lpp. ISBN 9783899583533.

Publikācijas valoda
English (en)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196