Space Weather Impact on GPS Positioning Results in Latvia
2024
Madara Normanda

Aizstāvēšana
26.04.2024. 14:15, Būvniecības un mašīnzinību fakultātē, Ķīpsalas ielā 6A, 342. auditorijā.

Zinātniskais vadītājs
Jānis Balodis, Inese Vārna

Recenzenti
Armands Celms, Harli Jurgenson, Eimuntas Kazimieras Paršeliūnas

Promocijas darba mērķis ir pārbaudīt Latvijas GNSS pastāvīgi darbojošos atbalsta staciju stabilitāti ekstremālās Saules aktivitātes situācijās. Pētījumā novērtēta ģeomagnētisko vētru ietekme uz pozicionēšanas precizitāti un koordinātu stabilitāti 11 gadu laikā, aptverot visu Saules aktivitātes 24. ciklu. Darba gaitā veikta kinemātisko risinājumu rezultātu statistiskā analīze saistībā ar jonosfēras kopējo elektronu daudzumu (TEC) un TEC indeksa līmeņu izmaiņu ātrumu (ROTI) vidējo platuma grādu reģionā, Latvijā.


Atslēgas vārdi
GPS positioning, geomagnetic storms, TEC, ROTI; GPS pozicionēšana, ģeomagnētiskās vētras, TEC, ROTI
DOI
10.7250/9789934370434

Normanda, Madara. Space Weather Impact on GPS Positioning Results in Latvia. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2024. 93 lpp.

Publikācijas valoda
English (en)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196