Flexible Power Supply Solutions: Modelling Methods and Innovative Approaches towards Sustainable Energy Transformation
2024
Kārlis Gičevskis

Aizstāvēšana
20.06.2024. 11:30, Rīgas Tehniskās universitātes Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultātē, Āzenes ielā 12/1, 306. auditorijā

Zinātniskais vadītājs
Oļegs Linkevičs, Antans Sauļus Sauhats

Recenzenti
Romāns Petričenko, Irina Oļeiņikova, Saulius Gudzius

Promocijas darba mērķis ir piedāvāt jaunas modelēšanas metodes, simulācijas rīkus un inovatīvas pieejas decentralizētu elektroapgādes risinājumu izvēlei un novērtēšanai un to darbības optimizēšanai (pilnveidošanai) mainīgos darbības apstākļos. Izstrādāti detalizēti matemātiski apraksti un specializēti algoritmi, lai novērtētu dažādu tehnoloģiju tehniskos un ekonomiskos aspektus, lai uzlabotu to veiktspēju dažādos apstākļos. Mērķis bija padarīt tos labākus dažādās situācijās un paātrināt pāreju uz tīrāku enerģiju.


Atslēgas vārdi
Elastīga elektroapgāde, enerģētikas transformācija
DOI
10.7250/9789934370540
Hipersaite
https://ebooks.rtu.lv/product/flexible-power-supply-solutions-modelling-methods-and-innovative-approaches-towards-sustainable-energy-transformation/

Gičevskis, Kārlis. Flexible Power Supply Solutions: Modelling Methods and Innovative Approaches towards Sustainable Energy Transformation. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2024. 250 lpp.

Publikācijas valoda
English (en)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196