Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Фазовый состав и свойствa муллитовой керамики при высокотемпературных испытаниях

Publikācijas veids Zinātniskais raksts, kas iekļauts ERIH datu bāzēs INT1 vai INT2 kategorijas žurnālos
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Russian (ru)
Nosaukums oriģinālvalodā Фазовый состав и свойствa муллитовой керамики при высокотемпературных испытаниях
Nosaukums angļu valodā Phases Composition and Properties of Mullite Ceramics at High-temperature Testing
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Andris Actiņš
Gaida Maruta Sedmale
Ingunda Šperberga
Uldis-Jānis Sedmalis
Atslēgas vārdi Mullīta keramika, augsttemperatūras pārbaude, rezultāti
Anotācija Проведены исследовании изменения фазового состава, структуры, линейной усадки и механической прочности муллитосодержащей керамики из композиций, содержащих иллитовую (гидрослюдистую) глину и гидроокись алюминия после выскотемпературных испытаний в интервале температур 1200 -1500 0С. Показано, что в данном интервале температур происходит увеличение новообразований муллита, как и рост размеров игольчатых кристаллов муллита, что является первостепенным фактором сохранения механической прочности в пределах 28-32 MPa образцов вплоть до температуры 14000С. Установлено, что с возрастанием содержания иллитовой глины и соответственным снижением общего содержания Al2O3 в исходных композициях при выскотемпературных испытаниях при 1300-14000С возрастает содержание аморфной фазы, кристаллическая фаза муллита становится мелкодисперсной и заметно снижается механическая прочность на сжатие вплоть до разрушения образца.
Anotācija angļu valodā Проведены исследовании изменения фазового состава, структуры, линейной усадки и механической прочности муллитосодержащей керамики из композиций, содержащих иллитовую (гидрослюдистую) глину и гидроокись алюминия после выскотемпературных испытаний в интервале температур 1200 -1500 0С. Показано, что в данном интервале температур происходит увеличение новообразований муллита, как и рост размеров игольчатых кристаллов муллита, что является первостепенным фактором сохранения механической прочности в пределах 28-32 MPa образцов вплоть до температуры 14000С. Установлено, что с возрастанием содержания иллитовой глины и соответственным снижением общего содержания Al2O3 в исходных композициях при выскотемпературных испытаниях при 1300-14000С возрастает содержание аморфной фазы, кристаллическая фаза муллита становится мелкодисперсной и заметно снижается механическая прочность на сжатие вплоть до разрушения образца.
Atsauce Actiņš, A., Sedmale, G., Šperberga, I., Sedmalis, U. Фазовый состав и свойствa муллитовой керамики при высокотемпературных испытаниях. Огнеупоры и техническая керамика, 2006, N 12, 11.-14.lpp. ISSN 0369-7290.
ID 3984