Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Research of Centralized Hot Water Consumption in a Dwelling House

Publikācijas veids Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Research of Centralized Hot Water Consumption in a Dwelling House
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.1. Būvniecības un transporta inženierzinātnes
Autori Žanna Budjko
Atslēgas vārdi domestic hot water; domestic hot water consumption
Anotācija Since the independence resumption of Latvia in 1990, water consumption in the country has decreased in many times. Accordingly, domestic hot water consumption in the household sector reduced. In this paper there are presented the results of domestic hot water consumption measurements (6 days), which were done in a multi-compartment dwelling house in Riga. The results were worked up using the prescribed formulas of building normative LBN 221-98. The fluctuations of irregularity coefficient depending on domestic hot water consumption decrease was analysed in this research; as well as domestic hot water consumption fluctuations in the day time and the maximal consumption value. Using the received results, domestic hot water consumption diagrams for daily conditions were prepared.
Atsauce Budjko, Ž. Research of Centralized Hot Water Consumption in a Dwelling House. No: The 5th International Conference of Young Scientists on Energy Issues (CYSENI 2008): Conference Proceedings, Lietuva, Kaunas, 29.-29. maijs, 2008. Kaunas: Lithuanian Energy Institute, Young Scientists Association, 2008, 1.-9.lpp. ISSN 1822-7554.
ID 4003