Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Cisternvagona stiprības novērtējums pie daudzciklu slogojuma

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Cisternvagona stiprības novērtējums pie daudzciklu slogojuma
Nosaukums angļu valodā Evaluation of Strength of Tank Car under Repeated Loading
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.3. Mašīnbūve un mehānika
Autori Aleksandrs Boiko
Jānis Auziņš
Jānis Januševskis
Atslēgas vārdi stiprības novērtējums, sānspēka daudzciklu slogojums
Anotācija Darbā tiek izpildīts cisternvagona katla un rāmja nogurumizturības novērtējums. Aprēķini tika veikti ar galīgo elementu metodi. Dotā uzdevuma sarežģītības dēļ cisternvagona katls un rāmis tika aprēķināti atsevišķi. Cisternvagona katla kalpošanas termiņš tika novērtēts, ievērojot vertikālo un garenisko dinamisko slodžu iedarbību pie dažādiem balstīšanas apstākļiem uz vagona rāmja. Cisternvagona rāmja nogurumizturība tika novērtēta sānu šūpošanās (pie pārkraušanas) režīmā sliežu ceļa garenisko nelīdzenumu dēļ.
Anotācija angļu valodā In this paper the fatigue strength of frame and tank of the railway tank car was estimated. Calculations were carried out by finite element method. Since high difficulty of mentioned calculations the tank and frame were calculated separately. Lifetime of tank of the railway tank car was estimated on the basis of the damages from the vertical and longitudinal dynamic loads at the different schemes of constraints. Lifetime of frame of the railway tank car was calculated on the basis of the safety factor at the rolling due to longitudinal irregularities of the railway track.
Atsauce Boiko, A., Auziņš, J., Januševskis, J. Cisternvagona stiprības novērtējums pie daudzciklu slogojuma. Mehānika. Nr.28, 2008, 115.-120.lpp. ISSN 1407-8015.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 4009