Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Vidzemes joslu raksta specifika

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Vidzemes joslu raksta specifika
Nosaukums angļu valodā The Specific of Border Patterns from Vidzeme
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Silvija Kukle
Gunta Zommere
Atslēgas vārdi Atslēgas vārdi: maiņrindu josta, trīsrūtiņu raksts, zīmes, ornamenta grupas.
Anotācija Rakstā apskatīta Vidzemes novada Ērgļu jostas 3-rūtiņu joslu raksta veidošanas specifika, izdalītas raksta zīmes un ornamenta grupas, analizēta to transformācija no vienas raksta puses otrā. Rakstā veikta ornamenta zīmju un kompozīcijas veidošanas principu detalizēta analīze, kā arī apskatīts zīmju tipu sadalījums katrā jostas pusē un analizēts to sastopamības biežums.
Anotācija angļu valodā The specific of three check border patterns from Vidzeme district Ērgļi is analyzed in this paper; motifs and ornamental groups are identified and cut out, the transformation them from one face of the belt to another are followed. The results of detailed analysis of the development principles of motifs and pattern composition as well the frequency of appearance of symbols and motifs are discussed in this paper.
Atsauce Kukle, S., Zommere, G. Vidzemes joslu raksta specifika. Materiālzinātne. Tekstila un apģērbu tehnoloģija. Nr.2, 2007, 32.-36.lpp. ISSN 1691-3132.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 4030