Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Kokapstrādes muzeja ekspozīciju konceptuālie risinājumi

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Kokapstrādes muzeja ekspozīciju konceptuālie risinājumi
Nosaukums angļu valodā Conceptual Solutions of Museum Timberwork Expositions
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Rihards Vidzickis
Silvija Kukle
Atslēgas vārdi Atslēgas vārdi: kokapstrādes muzeja ekspozīcija, kokapstrādes instrumenti, kokapstrādes darbagaldi
Anotācija Rakstā atspoguļota Cēsu rajona Līgatnes pagastā topošā kokapstrādes muzeja ekspozīcijas un kokapstrādes amatniecisko tehnoloģiju, instrumentu un mašīnu datu bāzes struktūrshēma, paredzot gan tematiskās iekšvides un ārvides ekspozīcijās, gan datu bāzē atspoguļot Latvijā vēsturiski lietotās kokapstrādes tehnoloģijas un aprīkojumus, kā arī parādītas amatu demonstrējumu iespējas. Datu bāzes struktūra aptver gan materiālus, galdnieka un namdara instrumentus un darba galdus, tehnoloģijas un apdares, gan interjera un ārvides izstrādājumus un tiem atbilstošas konstrukcijas
Anotācija angļu valodā The conceptual solutions of exhibitions and date basis of the emerging timberwork museum situated in Ligatne site of the Cesu district (Latvia) including interior and outdoor expositions with artifacts, graphical & textual date about historical woodwork technologies, tools and machinery are discussed in this paper. Feasibility of crafts technologies demonstrations are illustrated as well. The structure of date basis encompass materials, joiner’s and carpenter tools, joinery and carpentry machines, technologies and finishes as well as interior and outdoor articles and corresponding constructions
Atsauce Vidzickis, R., Kukle, S. Kokapstrādes muzeja ekspozīciju konceptuālie risinājumi. Materiālzinātne. Tekstila un apģērbu tehnoloģija. Nr.2, 2007, 46.-53.lpp. ISSN 1691-3132.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 4042