Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Latviskās mentalitātes reprezentācija 20. gadsimta sākuma viesnīcu publisko telpu veidolā

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Latviskās mentalitātes reprezentācija 20. gadsimta sākuma viesnīcu publisko telpu veidolā
Nosaukums angļu valodā Presentation of Latvian Mentality in the Image of Public Space in Hotels in the Early 20 Century
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Ivars Strautmanis
Andra Ulme
Atslēgas vārdi Atslēgas vārdi: viesnīca ,tekstilijas, interjera dizains, viesnīcas tēla telpiskās vides kvalitāte, latviskā tēla izkopšana viesnīcu iekārtojumā.
Anotācija Latviskās mentalitātes reprezentācija 20. gadsimta sākuma viesnīcu publisko telpu veidolā Raksts tapis kā ekspertu aptaujas rezultātu interpretācija. Īpaša uzmanība rakstā tiek pievērsta tam ar kādu arhitektonisku un dizaina elementu palīdzību iespējams veidot latvisku vidi viesnīcu interjeros. To vidū tiek izceltas latviskas krāsu toņu gammas, latviešu vecmeistaru mākslas darbi un tekstiliju loma. Aptaujas rezultāti atspoguļo arī tipisku latviska dizaina elementu nepieciešamību publiski pieejamās viesnīcas mēbelēs un iekārtā, projektējot un iekārtojot latviskas mentalitātes reprezentējošus viesnīcu interjerus. Projektu un to realizācijas līdzsvarotība jābalsta uz pasaules globālo sasniegumu aspekta, pieredzes pārmantošanu, latviskās identitātes integrēšanu viesnīcas tēla veidošanā un jaunu kreatīvu ideju ieviešanu republikas reģionu pilsētbūvnieciskajā attīstībā.
Anotācija angļu valodā Presentation of Latvian Mentality in the Image of Public Space in Hotels in the Early 20 Century An article is conceived as a kind of the experts’ inquiry interpretation. Major attention has been paid to the particular architectural and design elements which are substantial to designate Latvian identity for the habitual hotel internal space. Within the scope of such elements highlighted are typical colour chords, prominent Latvian art works and textile design objects. The inquiry results reflect necessity for typical Latvian design elements in the public accessed hotel equipment and furniture, while designing and setting up interiors representing national mentality. On the background of global hotel design achievements, such a kind of projects should be balance fully supported as the positive experience of national design, as integration of local, Latvian identity in hotels’ image and as new, creative ideas in regional Latvian towns urban development.
Atsauce Strautmanis, I., Ulme, A. Latviskās mentalitātes reprezentācija 20. gadsimta sākuma viesnīcu publisko telpu veidolā. Materiālzinātne. Tekstila un apģērbu tehnoloģija. Nr.2, 2007, 117.-129.lpp. ISSN 1691-3132.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 4076