Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Research of Features of Bank Interior Designing

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Research of Features of Bank Interior Designing
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Kristīne Cepurīte
Atslēgas vārdi Ergonomics, working place, emotions
Anotācija A goal of the present work is to reflect results of bank premises’ ergonomic research, where there’s analyzed employee’s working place, arrangement and premises’ conception conformity to employee’s individual traits and needs of the job performed. During the course of performance of the research there are fixed and analyzed also employees’ emotional associations caused by their work premises and environment. Research results obtained are applicable in fields as follows: 1. Working environment and premises ergonomic design. 2. Subjects’ ergonomic design. 3. Ergonomic design of work and functioning related elements. Research results are reflected in presentations of pictures. In the conclusive part of the work given there is excerpt of conclusions and proposals, by accentuating most essential cognitions and suggestions.
Atsauce Cepurīte, K. Research of Features of Bank Interior Designing. Materiālzinātne. Tekstila un apģērbu tehnoloģija. Nr.2, 2007, 130.-136.lpp. ISSN 1691-3132.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 4088