Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Hidrofobizējošas apretes celulozes šķiedrmateriāliem

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Hidrofobizējošas apretes celulozes šķiedrmateriāliem
Nosaukums angļu valodā The Water Repellent Finishes for Cellulosic Textiles
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Ilze Baltiņa
Skaidrīte Reihmane
Atslēgas vārdi tekstils, kokvilna, hidrofobizācija, ūdens necaurlaidība, gaisa caurlaidība
Anotācija Speciāla pielietojuma tekstilmateriāliem bieži nepieciešama ūdeni atgrūdoša nobeiguma apdare – hidrofobizācija. Hidrofobitātes iegūšanai pašlaik populārākie ir fluoru saturoši savienojumi, ko piedāvā dažādu valstu firmas, neatklājot to ķīmisko sastāvu. Nepilnīgā informācija neļauj spriest par preparātu efektivitāti salīdzinājumā vienam ar otru. Darbā izmantoti trīs fluorsaturoši hidrofobizatori, noskaidrots apretes optimālais sastāvs un uznešanas tehnoloģija kokvilnas audumam. Apretes efektivitātes novērtēšanai izmantotas slapēšanas lenķa, ūdens necaurlaidības ar penetrometru un gaisa caurlaidības noteikšanas metodes. Pētījumi liecina, ka visi izmantotie preparāti (Aquastop FCN, Hydrophobol XAN, Oleophobol CO) nodrošina auduma hidrofobitāti. Optimālā pētīto hidrofobizatoru koncentrācija ir 20 ml/l. Efektīvākais ir preparāts Oleophobol CO. Apretes sastāvs un uznešanas paņēmiens praktiski neietekmē tekstilmateriāla gaisa caurlaidību. Auduma izturēšana apretes šķīdumā nav nepieciešama.
Anotācija angļu valodā Water repellency is often necessary for special use textiles and clothing. Most popular currently are fluor containing repellents witch offer several companies unfortunately without chemical composition Lack of full information not allow compare effectiveness of chemicals. Three fluor containing water repellents are used for ascertaining of optimal composition and treatment technology of cotton fabric. Contact angle measurements, water and air permeability tests are performed for comparison of finishing effectiveness. The investigations show that all used chemicals (Aquastop FCN, Hydrophobol XAN, Oleophobol CO) are good repellents for cotton textile; most effective is Oleophobol CO. The optimal concentration of investigated chemicals is 20 ml/l. The textile air permeability is not changing with water repellent finish and kind of treatment. The long lasting saturation with repellent solution is not necessary.
Atsauce Baltiņa, I., Reihmane, S. Hidrofobizējošas apretes celulozes šķiedrmateriāliem. Materiālzinātne un lietišķā ķīmija . Nr.16, 2008, 18.-23.lpp. ISSN 1407-7353.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 4089