Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Zemsprieguma automātslēdžu savienojamības īpatnības un selektivitātes uzlabošanas priekšlikumi

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Zemsprieguma automātslēdžu savienojamības īpatnības un selektivitātes uzlabošanas priekšlikumi
Nosaukums angļu valodā Low Voltage Circuit-Breakers Compatibility Features and Suggestions for Selectivity Improvement
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.2. Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
Autori Rihards Elmanis-Helmanis
Arvīds Kanbergs
Atslēgas vārdi Automātslēdži, selektivitāte
Anotācija Mūsdienās lietotājiem ir pretenzijas, ka īsslēgumu, vai pat apgaismes “spuldžu” kvēldiega pārdegšanas gadījumos elektroietaisēs, kas ir bieži gadījumi, atslēdzas ne tikai īsslēguma vietai tuvāk uzstādītais zemākas (In) pakāpes automātslēdzis, bet vienlaicīgi arī ievada automātslēdzis. Turklāt vairāku ražotājfirmu piedāvāto, atbilstoši standarta IEC / EN 60898 “Electrical accessories - Circuit-breakers for overcurrent protection for household and similar installations”, automātslēdžu dažādu raksturlīkņu un grupu nesaskaņota uzstādīšana patērētāju zemsprieguma tīklos rada elektroapgādes drošuma problēmas nostrādes nepietiekamas selektivitātes dēļ. Darbā atspoguļoti ierobežota apjoma zemsprieguma automātslēdžu selektivitātes pārbaužu rezultāti, turklāt zemsprieguma automātslēdžu selektivitātes un savienojamības īpatnību noteikšanai tiek izmantotas Latvijā izplatītākās automātslēdžu ražotājfirmas: ABB, Moeller, Siemens, General Electric un Merlin Gerin, kā arī tiek salīdzinātas šo ražotājfirmu, vairāku grupu (B un C) un nominālo strāvu (16¸32 A) automātslēdži. Tiek veikta zemsprieguma automātslēdžu pārbaužu rezultātu analīze, kā arī aprakstīti novērojumi un secinājumi, turklāt doti praktiski ieteikumi zemsprieguma automātslēdžu selektivitātes uzlabošanai.
Anotācija angļu valodā In our days users have problems, that short circuit or even in cases of burning out of filament of incandescence in the electric wiring, that is frequent cases, disconnected not only nearest to the place of short circuit circuit-breaker of the lower (IN) stage but also simultaneously with him circuit-breaker of introduction Besides, proper the standards of IEC / EN 60898 “Electrical accessories - Circuit-breakers for over current protection for household and similar installations”, the circuit-breakers of different descriptions and groups, at the not concerted setting in the networks of low tension of users, create the problems of safety the electric wiring, by reason of insufficient selectivity. In the work are represented the limited volume results of low voltage selectivity verifications, compared various manufacturer, group and nominal currents of low voltage circuit-breakers, as also are given practical advices for circuit-breakers selectivity improvement.
Atsauce Elmanis-Helmanis, R., Kanbergs, A. Zemsprieguma automātslēdžu savienojamības īpatnības un selektivitātes uzlabošanas priekšlikumi. Enerģētika un elektrotehnika. Nr.22, 2008, 109.-117.lpp. ISSN 1407-7345.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 4237