Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: A Biodegradable Starch/Clay Nanocomposite: Preparation

Publikācijas veids Raksts konferenču tēžu krājumā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā A Biodegradable Starch/Clay Nanocomposite: Preparation, Testing and Properties
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Velta Tupureina
Jānis Zicāns
Nadežda Liličenko
Roberts Maksimovs
Egīls Plūme
Atslēgas vārdi starch, clay, mechanical properties, barrier properties
Anotācija The objective of research was to prepare environmentally friendly nanocomposites from biodegradable plasticized strach and unmodified clay, and to investigate the influence of the content of clay on the mechanical and barrier properties of the material obtained.
Atsauce Tupureina, V., Zicāns, J., Liličenko, N., Maksimovs, R., Plūme, E. A Biodegradable Starch/Clay Nanocomposite: Preparation, Testing and Properties. No: Mechanics of Composite Materials: Book of Abstracts, Latvija, Rīga, 26.-30. maijs, 2008. Riga: Institute of Polymer Mechanics University of Latvia, 2008, 168.-168.lpp.
Pilnais teksts
ID 4287