Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Gultasveļas sortiments un ārējās tirdzniecības plūsma

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Gultasveļas sortiments un ārējās tirdzniecības plūsma
Nosaukums angļu valodā An Assortment and Foreign Trade of Bedding Items
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Ilze Baltiņa
Aija Siksnāne
Atslēgas vārdi Gultasveļa, palags, segas pārvalks, spilvendrāna, sortiments, ārējā tirdzniecība, imports, eksports
Anotācija Lai palīdzētu izdzīvot Latvijas gultasveļas ražotājiem konkurences apstākļos, kā darba mērķis tika izvirzīts apzināt importētās gultas veļas sortimentu un ārējā tirdzniecības plūsmas Latvijā. Lai izpētītu importētās gultasveļas sortimentu, tika nolemts analizēt interneta katalogu piedāvājumu Latvijā. Uz 2008. gada februāra mēnesi, tika secināts, ka Quelle (Q) , Anttila (A) , Hobby-hall (H), ir katalogi, kas uz doto periodu, internetā piedāvāja gultasveļu plašākā izvēlē. Darbā tika aplūkota piedāvātā gultasveļas komplektācija, krāsu, izmēru un šķiedru sastāva dažādība. Katalogos piedāvātais priekšmetu skaits variē no viena līdz pat sešiem izstrādājumiem komplektā. Bieži vien tiek piedāvātas vairākas krāsu variācijas, saglabājot to pašu modeli un rakstu, kādā veidots gultasveļas komplekts. Lielākas modeļu krāsu variācijas ir vienkāršākajiem gultasveļas izstrādājumiem, piemēram, palagiem. Izmēru dažādība vieniem un tiem pašiem gultasveļas piederumiem ir ļoti liela. Visplašāk tiek piedāvāta kokvilnas gultasveļa. Gultasveļa tiek ražota krāsaina, ar dažādām apdrukām. Ja agrāk cilvēki lielākoties lietoja baltu gultasveļu, tas tagad dažādo materiālu un ķīmisko krāsvielu dēļ krāsu dažādība ir tiešām pārsteidzoša. Atbilstoši klientu vēlmēm gultasveļa tiek veidota dažādos toņos un rakstos, apdrukās. Nosacīti piedāvājumu varētu iedalīt divās kategorijās: pasteļtoņu un spilgtu krāsu gultas veļā. Pārsvarā ražotāji dod iespēju izvēlēties vienu un to pašu modeli gan košās krāsās, gan pasteļtoņos, tādejādi radot plašāku sortimentu, kas atbilst dažādām gaumēm un interjeram. Visbiežāk sastopami ziedu, dabas motīvu, kā arī dzīvnieku un dažādu animācijas tēlu vai pasaku personāžu attēli. Protams, neizpaliek arī klasiskais rūtiņu un dažāda platuma svītru raksts. Gultasveļas apdrukas motīvs atkarīgs no pircēju mērķauditorijas, piemēram, animāciju attēli paredzēti bērniem. Tuvāk papētot apdrukas, var secināt, ka pārsvarā dominē apdruka pa visu gultasveļas materiālu, taču sastopami arī zīmējumi vai dažādi ornamenti, kas noklāj tikai joslas vai ir centrēti kādā noteiktā gultasveļas apgabalā.. Vienkrāsaina gultasveļa sastopama retāk, praktiski vienkrāsainais izstrādājums lielākoties ir palags. Pārsvarā izstrādājumos dominē audekla pinums, satīns, saržs, dažādi atvasinātie pinumi. Pamatojoties uz Latvijas Centrālās Statistikas pārvaldes Ārējās tirdzniecības datubāzi, tika analizēts gultasveļas imports un eksports no 2004 līdz 2007. gadam. Analīzes rezultātā redzams, ka importētās gultasveļas apjomi visu laiku palielinās. Visvairāk tiek importēta apdrukāta kokvilnas austās un neaustās grupas gultasveļa, kā arī neapdrukāta tāda paša sastāva un struktūras gultasveļa. Lielākās importētējvalstis ir Somija, Ķīna, Lietuva, Dānija, Pakistāna, Igaunija, Indija un Itālija. Uzskatāmi parādās cenu līmeņa starpība starp dažādām valstīm. Lētākās preces nāk no tādām valstīm, kā Indija, Pakistāna, Turcija, Norvēģija, Ķīna. Var secināt, ka Latvijas patērētāji iecienījuši dabiskos šķiedru materiālus, jo trešā vietā importa ziņā var minēt lina un rāmijas šķiedru gultasveļu. Salīdzinoši nelieli importa apjomi ir gultasveļai no ķīmiskām šķiedrām, to piejaukumu un trikotāžas gultasveļai. Patīkami, ka eksporta apjomi pārsniedz importa apjomus. Vienīgi jāatzīmē, ka no 2004 līdz 2006. gadam vērojama eksporta apjoma palielināšanās, tad 2007.gadā šie apjomi ir kritušies. Jāatzīmē, ka Latvija praktiski pamatā eksportē to pašu grupu gultasveļu, ko importē. Lielākie apdrukātas austās un neaustās kokvilnas grupas gultasveļas apjomi tiek eksportēti uz Zviedriju, Norvēģiju, Somiju un Austriju, bet neapdrukātas austo un neausto drānu kokvilnas gultasveļas lielākie apjomi uz Austriju, Vāciju, Dāniju, Lietuvu, Igauniju. Jāatzīmē, ka pavisam maz Latvija eksportē linu gultasveļu. Šim sortimenta veidam vajadzētu pievērst daudz lielāku uzmanību nākotnē. Mūsu ražotājiem jādomā par jaunu tehnoloģiju ieviešanu. Kā viena no iespējām varētu būt viedo tekstiliju izmantošana gultasveļā.
Anotācija angļu valodā To help manufacturers of bed-clothes in Latvia as the aim of the work has been put forward to consider assortment of import bed-clothes and the foreign trade tendencies. To study assortment of import bedding items, the analysis of offers in the internet catalogues has been carried out. For February 2008 it has been concluded that catalogues Quelle (Q), Anttila (A), Hobby-hall (H) are catalogues which at present offer the widest assortment of bedding items. In the work it has been considered the types of complete sets, a variety of colours, sizes and fiber material. The quantity of the offered subjects in the complete set varies from one to six products. Often a variety of colours has been proposed having kept the same model and drawing. The biggest variety of colours is for the simplest products of bedding items, for example such as bed-sheets. There is very big version of the sizes for the same subjects. Basically the cotton printed bedding items are offered. The offered assortment can be divided on two categories: bed-clothes in pastel and bright colours. Basically manufacturers give the chance to the buyer to choose the same model in pastel and bright tones, thus creating wide assortment which answers various tastes. Basically there are motives of flowers, the nature, animals and images of fairy tales. Certainly it is impossible to exclude a classical checks and strips. To examine versions of printed drawings it is possible to tell that basically the motive of drawing on all material dominates, but there are drawings which only partially cover a material or are concentrated in one place of bedding item. The one-colour bedding items meet less often and basically it is bed-sheets. Basically in products dominates plain, sateen, and also various derivative weaves. On the bases of the database of the Central Board of Statistics of Latvia the analysis of import and export from 2004 till 2007 year has been carried out. As a result of the analysis it is visible that volumes of import of bedding items increase. The cotton woven and nonwoven printed and unprinted bedding items are most of all imported. The big suppliers are Finland, China, Lithuania, Denmark, Pakistan, Estonia, India and Italy. The difference of the prices is obviously visible. Products under the lowest prices are received from India, Pakistan, Turkey, Norway and China. It is possible to tell that consumers of Latvia appreciate materials of natural fibres because on the third place are products from flax and ramie. Comparatively the bedding items from chemical fibres, with impurity of chemical fibres and knitted bedding items are less imported. The volume of export exceeds the volume of import. It is necessary to mention that from 2004 till 2006 volume of the export increases, but in the 2007 it starts to decreased. Latvia basically exports bedding items of the same groups that imports. Most of all export of printed cotton woven bedding items is spent to Sweden, Norway, Finland and Austria, and unprinted cotton woven bedding items is spent to Austria, Germany, Denmark, Lithuania and Estonia. It is necessary to note that very few Latvia exports linen bedding items. It needs to be considered in the future. The producers need to think about the new technologies. The smart textiles can be one of such ways.
Atsauce Baltiņa, I., Siksnāne, A. Gultasveļas sortiments un ārējās tirdzniecības plūsma. Materiālzinātne. Tekstila un apģērbu tehnoloģija. Nr.3, 2008, 45.-61.lpp. ISSN 1691-3132.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 4302