Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Smitēšanas procesa ietekme uz stikla pavedienu fizikālām īpašībām

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Smitēšanas procesa ietekme uz stikla pavedienu fizikālām īpašībām
Nosaukums angļu valodā The Influence of Sizing Process to Physical Properties of Glass Yarn
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Ilze Baltiņa
Nadežda Ozoliņa
Evita Cigle
Atslēgas vārdi stikls, pavediens, īpašības, smitēšana
Anotācija Mūsdienās, attīstoties tehnisko tekstiliju ražošanai, plaši tiek lietoti stikla šķiedras materiāli. Ražojot tehniskos stikla šķiedru audumus rūpīgi jāizvēlas un jāievēro tehnoloģisko procesu parametri, jo šīm šķiedrām ir pietiekoši augsta stiprība un stingrība liecē, bet ļoti zema pagarināšanās spēja, berzes izturība un tās ir trauslas. Darbā veikts pētījums par smitēšanas procesa ietekmi uz E stikla pavedienu tādām īpašībām kā stiprība, pagarināšanās spēja, virsmas gludumu un berzes koeficientu, kā arī pavedienu nelīdzsvarotību. Noteikta smitēšanas procesa ietekme uz pavedienu trūkstamības samazināšanu aušanas procesa laikā. Darbā secināts, ka smitēšana nepalielina stikla pavedienu stiprību, kā tas ir tradicionālo pavedienu smitēšanas gadījumos, bet galvenais smitēšanas procesa ieguvums ir pavedienu berzes izturības palielināšanās un ārējo spriegumu noņemšana.
Anotācija angļu valodā Ourdays in manufacture of technical fabrics materials from fiber glasses are widely used. By manufacture of technical fabrics from fiber glasses, it is necessary to observe strictly the chosen technological parameters, because for fiber glasses is high enough durability and stiffness, but very low elongation and factor of friction, that leads to fragility of fibers. In the work there was investigated influence of sizing process to such E glass yarn properties as strength, extension at break, surface smoothness, coefficient of friction and imbalance. Influence of sizing process to yarn breakage in weaving was examined. During the work it was established, that sizing process does not increase durability of glass fibers. The main result of sizing process of glass threads – increasing of the durability to friction and removal of an external pressure.
Atsauce Baltiņa, I., Ozoliņa, N., Cigle, E. Smitēšanas procesa ietekme uz stikla pavedienu fizikālām īpašībām. Materiālzinātne. Tekstila un apģērbu tehnoloģija. Nr.2, 2007, 91.-96.lpp. ISSN 1691-3132.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 4322