Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Mazo tekstiluzņēmumu attīstības iespējas Latvijā

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Mazo tekstiluzņēmumu attīstības iespējas Latvijā
Nosaukums angļu valodā Development Possibilities of Little Textile Factories in Latvia
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Baiba Kraukle
Nadežda Ozoliņa
Atslēgas vārdi tekstila rūpniecība, mazie uzņēmumi, SIA ‘MSM Augšzeme’, sortiments, zinātne, informācijas tehnoloģijas.
Anotācija Darbā sīkāk aplūkota mazo tekstiluzņēmumu pastāvēšanas problemātika. Izvēlēts tekstiluzņēmums, kurš nodarbojas ar tekstilizstrādājumu ražošanu galvenokārt no vilnas un pusvilnas dzijas, aužot uz rokas stellēm. Uzņēmuma darbību var raksturot kā nepastāvīgu. Situācijas uzlabošanai tika veikta sortimenta analīze. Piedāvāti dažādi sortimenta paplašināšanas veidi. Izmantojot profesora Novikova auduma uzbūves teorijas pamatus, ir noskaidroti galveni parametri, kuri ir nepieciešami, lai aprēķinātu iekārtošanas parametrus konkrēta auduma izstrādāšanai ar vajadzīgajām īpašībām. Darbā ir paradīts kā informācijas tehnoloģijas izmantošana praktiskajā darbībā paver uzņēmumam dažādas iespējas. Darbā sniegti ieteikumi uzņēmējdarbības sekmēšanai un attīstībai.
Anotācija angļu valodā In the work problems of existence of the small textile enterprises are in detail considered. The textile enterprise which is chosen develops textile products basically from a woollen and half-woollen yarn on manual weaving looms. Work of the enterprise can be characterized as changeable. With the purpose of improvement of a situation the analysis of assortment is lead. Using substantive provisions of the theory of fabric structure of professor Novikov, key parameters which are necessary for calculation of refuelling parameters at development of fabrics with the set properties were determined. Various ways of expansion of developed fabric assortment are offered. The developed practical offers on use of information technologies open to the enterprise the way for external contacts. In the work concrete recommendations on successful development of enterprise activity are given.
Atsauce Kraukle, B., Ozoliņa, N. Mazo tekstiluzņēmumu attīstības iespējas Latvijā. Materiālzinātne. Tekstila un apģērbu tehnoloģija. Nr.2, 2007, 37.-45.lpp. ISSN 1691-3132.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 4335