Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Lapu koksnes lignosulfonātu pielietojums grunts seguma atputekļošanās procesā

Publikācijas veids Raksts konferenču tēžu krājumā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Lapu koksnes lignosulfonātu pielietojums grunts seguma atputekļošanās procesā
Nosaukums angļu valodā The Hardwood Lignosulphonate Application for Dust Suppression
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.4. Ķīmijas inženierzinātne
Autori Jūlija Brovkina
Galija Šuļga
Jurijs Ozoliņš
Atslēgas vārdi lignosulfonāts, atputekļošana, saistvielas
Anotācija Pasaulē viena no lielākam problēmām ir ceļu putekļi, kas rodas vietās, kur notiek transportlīdzekļu intensīva kustība. Ceļa segumam jābūt ar pareizu šķērsprofilu, līdzenam, gruntij jābūt ar labu granulometriju un mitrai. Viena no metodēm grunts nostiprināšanas un putekļa daudzuma samazināšanas procesā ir grunts virsmas nostiprināšana. Mūsdienās, grunts virsmas nostiprināšanai ir ieteicams pielietot ķīmiskās metodes, kas balstās uz putekļu nomākšanu dispērsu daļīņu un ķīmiskā reaģenta saistīšanās rezultātā.
Anotācija angļu valodā Dust suppression is an important widespread problem for people and animals, who live close to unsealed roads, mining, thermal power plants, eroded soil areas, etc. The dust produced by these objects has a lot of the negative effects on environment, including contamination of air and water, which causing health problems for earth inhabitants. When a surface of a dust-laden object dries out, the adhesiveness between its particles is reduced. The fine particles blows away and give rise to dust. For the dust suppression, chemical suppressants are used.
Atsauce Brovkina, J., Šuļga, G., Ozoliņš, J. Lapu koksnes lignosulfonātu pielietojums grunts seguma atputekļošanās procesā. No: 49. RTU Studentu zinātniskās un tehniskās konferences materiāli II, Latvija, Rīga, 17.-18. aprīlis, 2008. Rīga: RTU Izdevniecība, 2008, 155.-156.lpp.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 4361