Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Hidroksilapatīta keramikas struktūras izmaiņas bioaktīva stikla ietekmē

Publikācijas veids Raksts konferenču tēžu krājumā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Hidroksilapatīta keramikas struktūras izmaiņas bioaktīva stikla ietekmē
Nosaukums angļu valodā Changes in the Structure of Hydroxyapatite Ceramics Influenced by Addition of Bioactive Glass
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.4. Ķīmijas inženierzinātne
Autori Līga Mežmale
Rita Seržāne
Zilgma Irbe
Atslēgas vārdi kalcija fosfāti, hidroksilapatīts, biokeramika, bioaktīvs stikls
Anotācija Apskatītas izmaiņas hidroksilapatīta keramikas struktūrā, ja keramika izgatavota kā izejvielu izmantojot hidroksiapatītu ar bioaktīva stikla (kalcija metafosfāta stikls) piedevām. Iegūta divfāzu hidroksilapatīta-trikalcija fosfāta keramika.
Anotācija angļu valodā Changes in the structure of hydroxyapatite ceramics are discussed if the ceramics are obtained using hydroxyapatite with bioactive glass (calcium metaphosphate glass) additives. Biphasic hydroxyapatite-tricalcium phosphate ceramics have been obtained.
Atsauce Mežmale, L., Seržāne, R., Irbe, Z. Hidroksilapatīta keramikas struktūras izmaiņas bioaktīva stikla ietekmē. No: 49. RTU Studentu zinātniskās un tehniskās konferences materiāli, Latvija, Rīga, 17. Apr-22. Maijs., 2008. Rīga: RTU Izdevniecība, 2008, 189.-189.lpp.
Pilnais teksts
ID 4495