Skrūves tipa kompresoru rotoru izgatavošanas tehnoloģiju analīze
Abstracts of the 24th Scientific Conference 2008
Gatis Muižnieks, Ēriks Geriņš, Juris Zvirgzds

Ražošana ir process, kā rezultātā materiāli un pusfabrikāti pārvēršas izstrādājumos. Attīstoties mūsdienu tehnoloģijai, aizvien lielākas mums iespējas izgatavot vienu un to pašu detaļu ar paaugstinātu precizitāti un mazāku darbietilpību izmantojot dažādas mūsdienu tehnoloģijas. Darba apstākļu uzlabošanai aizvien plašāk sāk pielietot modernās ierīces. Tehnoloģiskais process ir ražošanas procesa galvenā sastāvdaļa. Tehnoloģiskais process ir saistīts ar materiālu pārstrādes un formveidojošo virsmu apstrādes procesiem, t.i., ar precizitātes, īpašību vai formas izmaiņām, kā arī ar iekārtām un instrumentiem, kurus izmanto šo procesu izpildei. Galvenais ražošanas tehnoloģiju uzdevums ir izpētīt un ieviest ražošanā labas kvalitātes izstrādājumus par zemāku cenu un mazāku darbietilpību procesu veikšanai. Darba sākumā tiek aplūkotas eļļas plūsmas skrūves tipa kompresoru rotoru profila izgatavošanas iespējas izmantojot dažādas tehnoloģijas. Pareizs skrūves rotora profils ir tāds, kuram iekšējā gaisa plūsma kompresorā būtu maksimāli liela un tajā pašā laikā noplūdes un iekšējā berze rotoriem, kas ir saistīta ar rotācijas kustību starp kontaktvirsmām būtu iespējami minimāla. Šādas prasības mēs varam nodrošināt izmantojot mūsdienu attīstītās tehnoloģijas. Darba ietvaros arī tiek analizētas biežāk izmantoto tehnoloģiju priekšrocības un trūkumi. Sīkāk apskatītas izgatavošanas tehnoloģijas, kurās tiek izmantoti griezošie instrumenti, piemēram, gliemežfrēzes, pirkstfrēzes, kā arī profilētās diska frēzes. Tā kā skrūves tipa kompresoru rotori ir vieni no kompresora atbildīgākām detaļām no kurām ir atkarīga to darbības produktivitāte, tad tiem ir jābūt salīdzinoši precīziem. Darba noslēgumā doti dažādi ieteikumi skrūves tipa kompresoru rotoru izgatavošanā.


Atslēgas vārdi
tehnoloģija, ražošana, skrūves tipu rotori, analīze, īpatnības
Hipersaite
http://www.cfi.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/cfi/CFI_konferences/abstracts%202008.PDF#page=63

Muižnieks, G., Geriņš, Ē., Zvirgzds, J. Skrūves tipa kompresoru rotoru izgatavošanas tehnoloģiju analīze. No: Abstracts of the 24th Scientific Conference, Latvija, Rīga, 20.-22. februāris, 2008. Rīga: LU Cietvielu fizikas institūts, 2008, 63.-63.lpp.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196