Materiāla izvēles nosacījumi skrūves tipa kompresoru rotoru izgatavošanai
Abstracts of the 24th Scientific Conference 2008
Gatis Muižnieks, Ēriks Geriņš, Juris Zvirgzds

Šodien materiāli attīstās daudz ātrāk nekā tas ir bijis iepriekš. Mūsdienās attīstoties tehnikai un tehnoloģijai ievērojami paplašinās pielietojamo materiālu klāsts, tiek radīti arvien jauni materiāli ar daudz labākām mehāniskām un tehnoloģiskām īpašībām. To attīstība un izplatība strauji pieaug. Racionālai materiālu izmantošanai, jāzina ne tikai to īpašības, bet jāsaprot tos faktorus, kas nodrošina šīs īpašības. Materiālu izvēle spiedienradošu detaļu, kā arī daudzu citu svarīgu detaļu izgatavošanā, ir viena no aktuālākām problēmām mūsdienās. Šobrīd plaši lieto tādus materiālus, kurus vēl nesen uzskatīja par nākotnes materiāliem. Darba sākumā tiek aplūkoti spiedienradošu detaļu materiālu izvēles nosacījumu priekšrocības un to trūkumi. Doti visracionālākie materiālu izvēles nosacījumi, veidu kā izvairīties no iespējamām izvēles kļūdām, kuras var novest pie dažādiem sarežģījumiem noteiktas detaļu grupas izgatavošanai. Piemēra veidā ir aplūkots eļļas plūsmas skrūves tipa kompresoru rotoru materiālu izvēles nosacījumi. Tiek analizēti savā starpā dažādu standartu izmantojamo materiālu apzīmējumi. Analizēti dažādu materiālu ekonomiskie rādītāji eļļas plūsmas skrūves kompresoru rotoru izgatavošanā. Darba beigās ieskicētas materiālu uzlabošanas iespējas. Materiālu uzlabošanu mēs varam panākt ar dažādām materiāla apstrādes metodēm, piemēram, veicot mehānisko, termisko, termo - ķīmisko apstrādi vai izmantojot dažādus pārklājumus. Šīs materiāla apstrādes metodes palielina materiāla fizikālās un mehāniskās īpašības.


Atslēgas vārdi
materiāli, īpašības, izvēle, spiedienradošas detaļas, uzlabošana
Hipersaite
http://www.cfi.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/cfi/CFI_konferences/abstracts%202008.PDF#page=64

Muižnieks, G., Geriņš, Ē., Zvirgzds, J. Materiāla izvēles nosacījumi skrūves tipa kompresoru rotoru izgatavošanai. No: Abstracts of the 24th Scientific Conference, Latvija, Rīga, 20.-22. februāris, 2008. Rīga: LU Cietvielu fizikas institūts, 2008, 64.-64.lpp.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196