Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Оптимальная переодичность технического обслуживания многоэлементных систем

Publikācijas veids Raksts konferenču tēžu krājumā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Russian (ru)
Nosaukums oriģinālvalodā Оптимальная переодичность технического обслуживания многоэлементных систем
Nosaukums angļu valodā Optimal Period Finding of Service of Railway Transport Multiply Automatic Systems
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.1. Būvniecības un transporta inženierzinātnes
Autori Iļja Korago
Ludmila Sergejeva
Vladimirs Ļubinskijs
Atslēgas vārdi railway, automatic system, safety, schedule service, optimal periodicity, ready coefficient
Anotācija Рассматривается процесс функционирования многоэлементных систем с учётом применения плановой проффилактики. Выбираются критерии качества функционирования СЖАТ. Определяются оптимальные периоды проведения проффилактики по каждому из критериев. Находится численное значение выбранных критериев для оптимального периода проведения проффилактики.
Anotācija angļu valodā The process of functionality of multiply systems is analyzed, taking into account that planned prophylactic is used at the same time. Criteria’s of quality of functionality of railway automatic systems are chosen. The optimal periodы of doing prophylactic works are found out for every criterion. The numeric values of chosen criteria’s are found out for optimal period of doing prophulactic
Atsauce Korago, I., Sergejeva, L., Ļubinskijs, V. Оптимальная переодичность технического обслуживания многоэлементных систем. No: Материалы IV Международной научно-практической конференции «Проблемы безопасности на транспорте», Baltkrievija, Гомель, 26. Okt-2. Nov., 2006. Гомель: Белорусский государственный университет транспорта, 2006, 154.-156.lpp.
Pilnais teksts
ID 4575