Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Оценка безопасности систем железнодорожной автоматики и телемеханики по надёжности её элементов

Publikācijas veids Raksts konferenču tēžu krājumā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Russian (ru)
Nosaukums oriģinālvalodā Оценка безопасности систем железнодорожной автоматики и телемеханики по надёжности её элементов
Nosaukums angļu valodā Evaluation of Safety of Railway Automatic and Telemechanic Systems basing on Reliability of Their Elements
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.1. Būvniecības un transporta inženierzinātnes
Autori Iļja Korago
Ludmila Sergejeva
Vladimirs Ļubinskijs
Atslēgas vārdi опасный отказ, защитный отказ, опасный элемент, СЖАТ, Марковская модель, компьютерная реализация, резервирование
Anotācija Обсуждается правомерность концепции опасных и защитных отказов при оценке безопасности систем железнодорожной автоматики и телемеханики (СЖАТ). Оценивается погрешность в расчётах уровня безопасности СЖАТ, основанный на концепции опасных отказов. Предлагается новый подход для разработки моделей безопасности СЖАТ, основанный на концепции «опасного» элемента. Для различных конфигураций системы разработаны три версии марковских моделей для оценки показателей безопасности СЖАТ и предложена технология их компьютерной реализации.
Anotācija angļu valodā Appropriateness of concept of dangerous and protective faults for evaluating of safety of railway automatic and telemechanic systems (RATS) is discussed. Deviations in calculations of level of RATS safety are evaluated, based on concept of dangerous faults. New methodology of construction of models of RATS safety is proposed, based on „dangerous” element concept. Three versions of markov models are developed for different system configurations to evaluate exponents of RATS safety, as well as computer realisation of them is proposed.
Atsauce Korago, I., Sergejeva, L., Ļubinskijs, V. Оценка безопасности систем железнодорожной автоматики и телемеханики по надёжности её элементов. No: Проблемы и перспективы развития транспортных систем и строительного комплекса: материалы научно-практической конференции, Baltkrievija, Гомель, 31. Okt-2. Nov., 2007. Гомель: Белорусский государственный университет транспорта, 2007, 205.-205.lpp.
Pilnais teksts
ID 4576