Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Метод повышения надёжности и безопасности устройств железнодорожной автоматики.

Publikācijas veids Raksts konferenču tēžu krājumā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Russian (ru)
Nosaukums oriģinālvalodā Метод повышения надёжности и безопасности устройств железнодорожной автоматики.
Nosaukums angļu valodā Method of Incresing of Reliability and Safety of Railway Automatic Equipment
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.1. Būvniecības un transporta inženierzinātnes
Autori Iļja Korago
Ludmila Sergejeva
Atslēgas vārdi стратегия обслуживания, статистика, интенсивность восстановления, диагностирующий модуль, мониторинг, марковская модель
Anotācija Предлагается структура и алгоритм функционирования диагностирующего модуля, который обеспечивает мониторинг текущего состояния элементов СЖАТ и сравнение его с «идеальным» состоянием, идентичным безотказной работе контролируемых элементов. Для оценки эффективности применения предлагаемого диагностирующего модуля разработана оценочная модель.
Anotācija angļu valodā The structure and algorithm of work of diagnostic module is proposed, which makes: monitoring of current state of elements of railway automatic and telemechanic equipment; comparision of current state of elements with “ideal” state, which is identical to no failure work of controlled elements. Evaluating model is constructed to evaluate effectiveness of proposed diagnostics module.
Atsauce Korago, I., Sergejeva, L. Метод повышения надёжности и безопасности устройств железнодорожной автоматики.. No: Труды V Международной научно-практической конференции студентов и молодых учёных «Trans-Mech-Art-Chem», Krievija, Москва, 23.-26. aprīlis, 2007. Москва: Московский государственный университет путей сообщения, 2007, 250.-252.lpp.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 4577