Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Оценка оптимального периода профилактики для статистико-профилактической стратегии обслуживания железнодорожной автоматики

Publikācijas veids Raksts konferenču tēžu krājumā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Russian (ru)
Nosaukums oriģinālvalodā Оценка оптимального периода профилактики для статистико-профилактической стратегии обслуживания железнодорожной автоматики
Nosaukums angļu valodā Prophylaxis optimal period evaluation for statistical-prophylaxis railway automatic technical service strategy
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.1. Būvniecības un transporta inženierzinātnes
Autori Iļja Korago
Vladimirs Ļubinskijs
Atslēgas vārdi СЖАТ, безопасность, периодическое обслуживание, коэффициент готовности
Anotācija "Изучаются четыре метода расчёта оптимального периода проведения работ для статистико-профилактической стратегии обслуживания: 1) по критерию коэффициента готовности; 2) по критерию коэффициента оперативной готовности; 2) по критерию средней удельной прибыли 4) по коэффициэнту средних суммарных издержек от работы системы. Обоснованы конкретные оптимальные периоды проведения статистико – проффилактических работ для каждого из критериев. Найдены конкретные значения каждого из критериев для соответствующего оптимального периода проведения проффилактики. "
Anotācija angļu valodā "In this paper there are examined 4 methods of statistical- prophylaxis work period calculation: 1) by readiness coefficient criteria; 2) by operative readiness coefficient criteria; 3) by middle specific income coefficient criteria; 4) by middle summary expenses from system criteria. Concrete statistical- prophylaxis work periods were proved for each criterion. Concrete criteria values were proved according to concrete values. "
Atsauce Korago I., Ļubinskijs V. Оценка оптимального периода профилактики для статистико-профилактической стратегии обслуживания железнодорожной автоматики // Materials of The 10th Conference for Lithuanian Junior Researchers „Science – Lithuania‘s Future“, The 10th Conference for Lithuanian Junior Researchers „Science – Lithuania‘s Future“, LIETUVA, Viļņa, 3.-3. maijs, 2007. - 45-51. lpp
Pilnais teksts
ID 4578