Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Putu polistirola ražošanas tehnoloģija un problēmas

Publikācijas veids Raksts konferenču tēžu krājumā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Putu polistirola ražošanas tehnoloģija un problēmas
Nosaukums angļu valodā Expanded Polystyrene Manufacturing Technology and Problems
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.4. Ķīmijas inženierzinātne
Autori Līga Bērziņa
Olita Medne
Atslēgas vārdi putu polistirols, siltumizolācijas materiāls
Anotācija Putu polistirola ražošanas galvenie posmi ir priekšputošana, priekšputotā materiāla stabilizēšana, bloku veidošana, bloku kondicionēšana, bloku griešana plāksnēs. Galvenās ražošanas procesa problēmas ir atbilstošu tehnoloģisko parametru nodrošināšana, optimālu stabilizēšanas un kondicionēšanas apstākļu izvēle, iekšējo spiedienu rašanās blokā. Ir izstrādāti ierosinājumi šo problēmu risināšanai.
Anotācija angļu valodā Expanded polystyrene manufacturing is a process with several stages: pre-expansion, conditioning of pre-exoanded beads , moulding, block conditioning, block cutting. The main problems in manufacturing are insuring the correct technological parametrs, choosing the conditions of conditioning, inner presures. Trere were developed some proposition to dispose of these problems.
Atsauce Bērziņa, L., Medne, O. Putu polistirola ražošanas tehnoloģija un problēmas. No: 49. RTU Studentu zinātniskās konferences materiāli, Latvija, Rīga, 16.-18. aprīlis, 2008. Rīga: RTU, 2008, 182.-182.lpp.
Pilnais teksts
ID 4720