Viļņu frontes inversija LiNbO3 :Cu kristālos
24. zinātniskās konferences, veltītas LU CFI 30 gadu jubilejai, referātu tēzes 2008
Andris Ozols, Māra Reinfelde

Eksperimentāli izpētīta viļņu frontes inversija LiNbO3 :Cu kristālos.


Atslēgas vārdi
hologrāfija, viļņu frontes inversija, elektrooptiskie kristāli

Ozols, A., Reinfelde, M. Viļņu frontes inversija LiNbO3 :Cu kristālos. No: 24. zinātniskās konferences, veltītas LU CFI 30 gadu jubilejai, referātu tēzes, Latvija, Rīga, 20.-22. februāris, 2008. Rīga: LU CFI, 2008, 49.-49.lpp.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196