Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Elektrokardiogrammas pārraide reālā laikā

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Elektrokardiogrammas pārraide reālā laikā, lietojot mobilo telefonu
Nosaukums angļu valodā Real Time Transmission of Electrocardiogram Using Mobile Phone
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.2. Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
Autori Gunārs Balodis
Juris Lauznis
Zigurds Markovičs
Atslēgas vārdi elektrokardiogramma, viedtelefons, 3G, Bluetooth, bezvadu, telemedicīna
Anotācija Mobilie telefoni savā attīstībā ir kļuvuši par miniatūrām skaitļošanas ierīcēm, kuras var izmantot ne tikai sarunām un īsziņām. Līdz ar ātru 3G mobilo telefonu tīklu un neierobežotu datu plānu parādīšanos kļuvis ekonomiski un praktiski izdevīgi izmantot tos ilgtermiņa pacienta elektrokardiogrammas monitoringam. Mēs izstrādājām sistēmu, kas sastāv no digitālā elektrokardiogrāfa, Windows Mobile viedtelefona un personālā datora. Kardiogrāfs ir pieslēgts telefonam lietojot Bluetooth neliela darbības rādiusa bezvadu saiti. Viedtelefons, izmantojot mobilo telefonu tīklu, ir pieslēgts internetam un pārsūta kardiogrammu uz datoru, uz kura atrodas programmatūra kardiogrammas apstrādei. Mēs veicām vairākus eksperimentus, izmantojot dažādus telefonus, dažādas datu pārraides tehnoloģijas un dažādus kardiogrāfus, lai noskaidrotu, vai ir iespējams lietot šādu sistēmu pacienta monitoringam reālā laikā. Rakstā apskatītas problēmas, ar kurām nācies saskarties autoriem, no kurām galvenā ir neprognozējamā tīkla noslodze un datu caurlaidspēja. Tomēr, rezultātā secināts, ka, izmantojot jaunākās tehnoloģijas, ir iespējams pārraidīt 12 novadījumu elektrokardiogrammu reālā laikā izmantojot mobilo telefonu.
Anotācija angļu valodā Development of mobile phones has turned them into miniature computing devices which can be used for something more than simple voice communication. With the appearance of fast 3G mobile phone networks and unlimited data plans offered by operators it becomes more feasible to use them for long term patient cardio monitoring. We developed a system that consists of digital electrocardiogram recorder, Windows Mobile smartphone and personal computer. Electrocardiogram recorder is connected to the phone using cable or Bluetooth short range wireless link. Smartphone is connected to the Internet by means of mobile phone network and forwards incoming ECG data to the PC with software for data processing. We performed several experiments using different smartphones, different data transmission technologies and different ECG recorders to determine if it is possible to use this system for real time monitoring of patients electrocardiogram. In this paper we share experience while developing this system. One of the main problems is unpredictable number of users using the same mobile network and reducing the speed for others. Nevertheless, we can conclude that it is possible to transmit 12 lead ECG in real time using mobile phone.
Atsauce Balodis, G., Lauznis, J., Markovičs, Z. Elektrokardiogrammas pārraide reālā laikā, lietojot mobilo telefonu. Datorvadības tehnoloģijas. Nr.35, 2008, 50.-54.lpp. ISSN 1407-7493.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 4786