Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Most Effective Two Therapies Combination Detection Approach

Publikācijas veids Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Most Effective Two Therapies Combination Detection Approach
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.2. Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
Autori Ivars Karpičs
Ieva Markoviča
Zigurds Markovičs
Atslēgas vārdi Therapies combination, arterial hypertension, topological modeling
Anotācija The main objective of this work is to establish an arterial hypertension (AH) two therapies combination modeling algorithm. Method includes therapies ranging procedure, which gives the most effective therapies combination. Therapy combination modeling is based on AH topological model. Work includes developing of intellectual computer system which allows edit AH topological model and implements therapy selection method.
Atsauce Karpičs, I., Markoviča, I., Markovičs, Z. Most Effective Two Therapies Combination Detection Approach. No: Biomedical Engineering: Proceedings of the 12th International Conference, Lietuva, Kaunas, 23.-24. oktobris, 2008. Kaunas: Technologija, 2008, 234.-236.lpp. ISBN 978-9955-25-576-5.
ID 4806