Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Dzeramā ūdens sagatavošanas nogulšņu apstrādes iespējas

Publikācijas veids Raksts konferenču tēžu krājumā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Dzeramā ūdens sagatavošanas nogulšņu apstrādes iespējas
Nosaukums angļu valodā Water treatment plant sludge handling
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.1. Būvniecības un transporta inženierzinātnes
Autori Jānis Sproģis
Roberts Neilands
Atslēgas vārdi ūdens sagatavošanas nogulsnes, nostādināšana
Anotācija Dēļ tā, ka vairāk nekā desmit gadus Rīgas pilsētas dzeramā ūdens sagatavošanas procesā radušās nogulsnes tiek novadītas Olektītes upītē, upīte ir tikusi piesārņota ar alumīnija hidroksīdu un citiem piesārņojumiem, ko satur šīs nogulsnes. Lai varētu risināt Olektītes upītes piesārņošanas problēmu, šajā izpētē ir izvirzīti vairāki galvenie mērķi: (1) noteikt nostādinātāju nogulšņu un filtru skalošanas notekūdeņu nostādināšanas efektivitāti ŪSS Daugava; (2) noteikt nostādinātāju nogulšņu un filtru skalošanas notekūdeņu nostādināšanas īpašības; (3) piedāvāt ŪSS Daugava nostādinātāju nogulšņu un filtru skalošanas notekūdeņu alternatīvas apstrādes iespējas.
Anotācija angļu valodā The Riga city drinking water treatment plant sludge are disposed in Olekte river more than 10 years, causing river pollution with aluminium hydroxide and other pollutants containing these sludge. In this paper are defined following aims to solve the Olekte river pollution problem: (1) evaluate WTP “Daugava” filter wash water and sludge from settling tanks treatment quality; (2) investigate sedimentation properties of sludge from settling tanks; (3) propose alternative tretment possibilities for WTP “Daugava” filter wash water and for sludge from settling tanks.
Atsauce Sproģis, J., Neilands, R. Dzeramā ūdens sagatavošanas nogulšņu apstrādes iespējas. No: 45. RTU Studentu zinātniskās un tehniskās konferences materiāli, Latvija, Rīga, 20.-23. aprīlis, 2004. Rīga: RTU, 2004, 1.-1.lpp.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 4858