Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Reinholds Šmēlings un Rīgas sabiedriskās ēkas 19. un 20. gadsimta mijā

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Reinholds Šmēlings un Rīgas sabiedriskās ēkas 19. un 20. gadsimta mijā
Nosaukums angļu valodā Reinhold Schmaeling and Public Buildings in Riga at the Turn of the 19th and 20th centuries
Pētniecības nozare 6. Humanitārās un mākslas zinātnes
Pētniecības apakšnozare 6.4. Mūzika, vizuālās mākslas un arhitektūra
Autori Jānis Krastiņš
Atslēgas vārdi arhitektūras vēsture, ēku tipoloģija
Anotācija Reinholds Georgs Šmēlings (1840–1917) no 1879. līdz 1915. gadam bija Rīgas pilsētas arhitekts. Daudzo viņa darbu klāstā ir dažādu funkciju sabiedriskās ēkas, bet visvairāk – mācību un veselības aizsardzības iestādes. Ēkas, kuras celtas jau 19. gs., atspoguļo neorenesanses stilistiku. 20. gs. sākumā Rīgā sākās sevišķi intensīva skolu celtniecība. Vairākas no šī perioda skolām bija veidotas tā sauktā ķieģeļu stila formās ar bagātīgi artikulētām figurāla mūra dzegām un arhitektoniskām detaļām piesātinātiem zelmiņiem. Kopš 1908. gada R. Šmēlinga daiļradē dominē celtnes, kuru fasādēs sarkano ķieģeļu virsmas mijkārtotas ar gaiši apmestiem laukumiem. Šādā „sarkani baltā” stilistikā uzceltas 13 skolu ēkas, taču arhitekta radošajā mantojumā pārstāvēti arī citi jūgendstila mākslinieciskie novirzieni. Pēc viņa projektiem Rīgā pavisam uzceltas 23 skolas. Vēl iespaidīgāks ir R. Šmēlinga ieguldījums Rīgas slimnīcu celtniecībā. No 1895. līdz 1912. gadam viņa vadībā izveidots Džeimsa Armitsteda vārdā nosauktais Bērnu slimnīcas komplekss, kurā atspoguļojas stilu evolūcija no neorenesanses līdz racionālistiskam vēlajam jūgendstilam. 1902.–1906. gadā pēc R. Šmēlinga projektiem tapušas piecas ēkas Rīgas pilsētas 1. slimnīcā, tostarp slimnīcas galvenā ēka Bruņinieku ielā. Viens no lielākajiem arhitekta darbiem bija Rīgas pilsētas II slimnīca Pilsoņu ielā 13, kuru sāka celt 1908. gadā. Tās vēsturisko daļu veido vismaz 18 „sarkani balto” ēku ansamblis. Starp daudzām pēc R. Šmēlinga projektiem celtajām citu funkciju sabiedriskajām ēkām ievērojami pilsētvides akcenti ir ugunsdzēsēju depo Hanzas ielā 5 (1909) un Āgenskalna tirgus Nometņu ielā 64 (1911). Šīs celtnes ir arī augstvērtīgi „sarkani baltās” stilistikas pieminekļi. Rakstā analizēta arī virkne citu arhitektu – R. Šmēlinga laikabiedru – projektēto sabiedrisko ēku nozīme Rīgas arhitektūras mantojumā.
Anotācija angļu valodā Reinhold Georg Schmaeling (1840–1917) from 1879 till 1915 was Riga City Architect. Among his many works there are public buildings of various functions, yet educational and health care establishments take the largest proportion. The stylistics of Neo-renaissance can be discerned in those buildings designed already in the 19th century. At the beginning of the 20th century a real school construction boom began in Riga. Several schools built in this period were designed in the so-called brick style with quite abundantly articulated cornices made of figural brickwork and gables rich in architectural details. Starting from 1908 most of R. Schmaeling’s buildings have façade finish where red brick surfaces interchange with light plastered patches. As many as 13 school buildings share this “red-and-white” stylistics, yet the renowned architect created designs also in other artistic varieties of Art Nouveau. Altogether 23 schools had been built in Riga according to his designs. R. Schmaeling’s contribution to the construction of hospitals is even more impressive. Between 1895 and 1912 he supervised construction of the Children’s Hospital Complex named after James Armitstaed. This complex reflects the evolution of architectural styles from Neo-Renaissance to late rationalistic Art Nouveau. Between 1902 and 1906 R.Schmaeling drew up plans for five buildings of Riga City Hospital No. 1, including the main hospital building in Bruņinieku iela. One of the most remarkable R. Schmaeling’s accomplishments was Riga City Hospital No. 2 at Pilsoņu iela 13 the construction of which began in 1908. Its historic part consists of an ensemble of at least 18 “red-and-white” structures. Among many R. Schmaeling’s public buildings that are intended for other functions, a fire station at Hanzas iela 5 (1909) and Āgenskalns Market at Nometņu ielā 64 (1911) are impressive landmarks in the cityscape. These buildings are also valuable monuments of the “red-and-white” stylistics. The article also includes references to several public buildings designed by other architects – R. Schmaeling’s contemporaries – and their significance in the context of Riga’s architectural heritage.
Atsauce Krastiņš, J. Reinholds Šmēlings un Rīgas sabiedriskās ēkas 19. un 20. gadsimta mijā . Arhitektūra un pilsētplānošana. Nr.2, 2008, 50.-71.lpp. ISSN 1691-4333.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 4929